Premiér pripustil, že pôvodne bol v pláne opačný postup, neskôr to však zmenili. Prvotný plán bol taký, že budú verejné diskusie a následne to, čo vyjde z verejných diskusií, sa ‚učeše‘ na rezortoch, priblížil.

Skonštatoval, že na ministerstvách sa už realizuje „reformné leto“. „Rysujú sa veľmi zaujímavé reformy,“ dodal s tým, že návrhy reforiem chce verejne komunikovať.

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal počas tlačovej konferencie 100 dní ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala v Bratislave 30. júna 2020. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Rezort dopravy si už brúsi zuby na peniaze z fondu obnovy, nepôjde len o cesty

Nadstavba viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 vo forme Fondu obnovy predstavuje pre Slovensko alokáciu vo výške 7,5 miliardy eur. Na čerpanie týchto prostriedkov je potrebné, aby každá členská krajina Európskej únie (EÚ) vypracovala a odovzdala Európskej komisii (EK) národný plán obnovy a odolnosti. Tento plán bude obsahovať súbor reforiem a investícií potrebných na obnovu a posilnenie odolnosti Slovenska.

Prvý predbežný návrh plánu reforiem a investícií môže Slovensko poslať EK do 15. októbra spolu s návrhom rozpočtového plánu na rok 2021. Následne bude finálny plán obnovy predložený komisii v rámci národného programu reforiem do 30. apríla 2021. Potom bude mať dva mesiace na posúdenie a schválenie tohto plánu. Slovensko až následne bude môcť začať implementovať reformy a investície.