Pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu bolo vlani v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 30 203 osôb, z nich 23 115 mužov a 7 088 žien. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorú zverejnilo na svojom webe.

V nemocniciach bolo minulý rok ukončených 14 868 hospitalizácií na ochorenia, pri ktorých bol hlavnou príčinou vzniku alkohol. Najviac hospitalizácií si vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu, v rámci ktorých prevažovali hospitalizácie pre syndróm závislosti, abstinenčný syndróm či akútnu intoxikáciu. Podľa štatistík sa na alkoholovú cirhózu pečene liečilo 2 401 osôb a pre otravu etanolom hospitalizovali 331 pacientov.

A woman reading news/updates about coronavirus and getting anxiety/depression
Neprehliadnite

Organizácia eviduje nárast závislých v čase pandémie. Dostupnosť odbornej pomoci je nízka

Po prvý raz v živote boli poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu zistené u 7 239 osôb, pričom u viac ako polovice išlo o syndróm závislosti. Medzi novodiagnostikovanými boli najviac zastúpené vekové skupiny ľudí medzi 45 až 54 rokom života a 55 až 64 rokom života.

V takmer trištvrtine hospitalizovaných prípadov išlo o mužov a štvrtinu tvorili ženy. Najviac sa týkali osôb vo veku od 45 do 54 rokov, ďalej nasledovala veková kategória 35- až 44-ročných a 55- až 64-ročných. S alkoholovou cirhózou pečene boli najčastejšie hospitalizovaní 55- až 64-roční pacienti.