Mestský súd v Prahe začal v utorok miestne insolvenčné konanie so spoločnosťou Arca Innvestments. Informoval o tom Petr Vurbs, mediálny zástupca advokátskej kancelárie Langmeier & Co., ktorá zastupuje viac ako 200 veriteľov skupiny Arca Investments. Dôležité je podľa Vurbsa práve to, že ide o miestne insolvenčné konanie. ,,Súd tak potvrdil, že miestna príslušnosť Arca Investments je na Slovensku, a nie v Česku, ako sa usiloval preukázať dlžník," uviedol Vurbs.

Jan Langmeier z advokátskej kancelárie Langmeier & Co. podotkol, že rozhodnutie o miestnom konaní v Českej republike nemusí byť pre českých veriteľov výhodné. ,,Zatiaľ je skoro a budeme si musieť urobiť detailnú analýzu, ale mohlo by sa stať, že pokiaľ na Slovensku bude hlavné insolvenčné konanie, čo v podstate musí, tak si výnos z predaja majetku v Českej republike stiahne tamojší insolvenčný správca na Slovensko," uviedol Langmeier.

Na snímke bratislavské sídlo spoločností Arca Investments, a.s. a Arca Capital Slovakia, a.s. v Bratislava Business Center V.
Neprehliadnite

Do hry o Arca Capital vstupuje poradenská spoločnosť Traficon Advisors

Hlavný advokát kancelárie Langmeier zároveň podotkol, že v okamihu, keď sa na Slovensku začne hlavné insolvenčné konanie, v Česku by sa miestne konanie malo preklopiť do vedľajšieho konania. Veľkou neznámou podľa neho je aj to, aký majetok vlastne má Arca v Českej republike, a aký na Slovensku. ,,Keď sa pozrieme na hotel Savoy vo Františkových Lázních, ktorý už prechádza reorganizáciou, tak z toho českí veritelia neuvidia prakticky nič," myslí si Langmeier. Navyše podľa neho klesá šanca na to, aby sa Arca Investments mohla reštrukturalizovať.

Arca Investments má podľa dokumentu uverejneného v insolvenčnom registri 1 889 veriteľov, ktorým dlhuje 18,6 miliardy českých korún (727,38 milióna eur). Celkom 84 percent záväzkov tvoria vydané zmenky. Podľa skupiny bola väčšina zmeniek predaná v Českej republike.