Niektoré železničné trate budú na Slovensku zrejme zarastať trávou a kríkmi ešte viac ako doteraz. V súčasnosti majú železnice povinnosť sa o nepoužívané trate starať tak, aby sa na ne v prípade potreby dali okamžite pustiť vlaky. Vláda ale navrhuje, aby do budúcna stačila len taká údržba, aby opustené trate neboli nebezpečné pre ľudí či zvieratá.

Slovensko má stovky kilometrov tratí, po ktorých nejazdia žiadne osobné vlaky. Časť z nich sa nepoužíva ani nákladnú dopravu. „Navrhovanou úpravou sa vytvárajú podmienky na zníženie nákladov manažéra infraštruktúry, ak je prevádzka dráhy obmedzená z dôvodu nevykonávania dopravy na nej,“ napísalo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe k návrhu zmeny zákona o dráhach. V stredu novelu odsúhlasil kabinet. Ak zákon odobria aj poslanci, zmeny budú účinné od budúceho roka.

Správca infraštruktúry, Železnice SR, za minulý rok zaknihoval stratu 101,47 milióna eur. Štát sa snaží dosiahnuť, aby mali všetky železničné firmy vyrovnané hospodárenie. Aj keď je cieľom ušetriť, podnik ešte nevie povedať, o akú sumu bude môcť vďaka zmene zákona znížiť náklady. ŽSR totiž analyzujú aj to, ktorých železničných tratí by sa mohol zbaviť úplne a nechať ich vyradiť zo siete. Vo vládou schválenej koncepcii revitalizácie železničnej dopravy sa počíta s možnosťou redukcie železničnej siete o približne 119 kilometrov. Pozemky pod vyradenými traťami by potom železnice mohli napríklad predať a nemuseli by sa o ne vôbec starať.

V dokumente sa medzi možnými kandidátmi na vyradenie spomínali okrem iných trate Komárno-Kolárovo, Jablonica-Brezová pod Bradlom, Piešťany-Vrbové, Nemšová-Lednické Rovne, Breznička-Katarínska Huta či Plešivec-Slavošovce. Ďalej odpis hrozil aj úseku Lubeník-Muráň, hoci tam ešte do 1. mája fungovala osobná doprava a trati Turňa nad Bodvou – Tornanádaska v Maďarsku, ktorá je zas prázdna už desiatky rokov a nie je ani prejazdná. Železnice ale upozorňujú, že zoznam nie je ani zďaleka definitívny a bude závisieť od výsledkov analýz, ktoré si dali robiť samotné železničné podniky aj ministerstvo dopravy.

Zaujímavosťou je, že ani súčasná zákonná povinnosť nezaručuje, že na nepoužívané trate by sa mohli vrátiť vlaky okamžite. Okrem spomínanej takmer už zabudnutej trate z Turne nad Bodvou pri Košiciach to platí napríklad o trase z Komárna do Kolárova. Na viacerých miestach je zarastená niekoľkometrovými krovinami, inde zas chýbajú kusy koľajníc. V dobrom stave nie je ani 10-kilometrová železnica z Brezničky do Katarínskej Huty. A keď sa zrušila trať medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom, boli koľaje miestami už beznádejne rozkradnuté.

Ako vyzerajú nepoužívané trate

Na prázdnych koľajách porastie tráva

Komárno-Kolárovo, marec 2011

Na prázdnych koľajách porastie tráva

Komárno-Kolárovo, marec 2011

Na prázdnych koľajách porastie tráva

Breznička-Katarínska Huta, jún 2011

Na prázdnych koľajách porastie tráva

Breznička-Katarínska Huta, jún 2011

Na prázdnych koľajách porastie tráva

Plešivec-Slavošovce, júl 2011

Foto - Ján Filip