„Podstata pravidelného investovania tkvie predovšetkým v disciplinovanom budovaní kapitálu,“ zdôrazňuje Miroslav Ovčarik jednu z najväčších výhod tejto stratégie. „V prvých rokoch okrem toho investora nemusí trápiť vývoj na trhoch, pretože postupným nákupom znižuje riziko nevhodného časovania investícií.“

Aké zásady je dobré pri pravidelnom investovaní dodržať? 

Zostavte si finančný plán: koľko, kam a na ako dlho?  Odpovede nenájdete v článkoch o aktuálnej ekonomickej situácií. Musíte ich odvodiť z vlastných životných plánov a finančných možností.

  • Stanovenej investičnej stratégie sa držte. Meňte ju iba pokiaľ sa zmení vaša životná situácia.
  • Pokles na trhoch môžete ale nemusíte využiť k mimoriadnym nákupom.
  • Hlavne neprestávajte pri poklese na trhoch lacno dokupovať. Následné oživenie trhov môže priniesť potrebné zhodnotenie pre pokrytie strát z prvých nákupov.

Od akej minimálnej čiastky sa dá začať pravidelne investovať do podielových fondov?

Pravidelné investovanie je dnes dostupné širokej klientele. Nie je problém začať investovať napríklad už od 30 eur mesačne.

Ako  je to pri  fondoch s poplatkami?

Poplatky sa platia vstupné a manažérske. Vstupné poplatky sú spravidla jednorazové a vzťahujú sa k investovanej čiastke. Manažérske poplatky sa spravidla počítajú na úrovni fondov, znižujú ich papierovú výkonnosť, ale nestrhávajú sa priamo z investície klienta.

Čo by ste odporučili tým, čo chcú úspory zhodnotiť  lepšie ako na sporiacom účte alebo termínovanom vklade? Uvažujme napríklad o 50 eur mesačne a horizonte niekoľkých rokov. 

Vyberať môžu napríklad medzi portfóliami populárneho a veľmi flexibilného Programu pravidelného investovania RYTMUS. Tu si klient nájde vhodnú stratégiu aj na dlhodobý aj na krátkodobejší horizont, v súlade s jeho rizikovým profilom. Ani v tomto prípade však nejde o bezrizikový produkt a klient by sa pred samotnou investíciou mal oboznámiť so všetkými rizikami.

A ako sa líšia stratégie pri jednorazovej investícií, povedzme,  rádovo v tisícoch eur?

Nie výrazne. Aj pri jednorazovej investícií by som nakupoval v niekoľkých etapách, napríklad na trikrát. Iba ak by trh klesol nejako významnejšie, je to signál k väčšiemu nákupu.

Môže mať vývoj na kapitálových trhoch vplyv na rozhodovanie, či začať pravidelne investovať?

Pre investora, ktorý začal alebo plánuje začať budovať svoj finančný kapitál prostredníctvom pravidelných investícií, je to absolútne nepodstatná informácia. Výkyvy kapitálových trhov nemajú z dlhodobého hľadiska na investície výraznejší vplyv a nemali by byť hlavným dôvodom, prečo neinvestovať.