Koronavírus zasiahol takmer všetky ekonomické odvetia vrátane prevádzkovateľov nákupných a kancelárskych priestorov. „V oblasti maloobchodu sme boli prakticky zo dňa na deň vystavení novej realite, pričom hlavnou výzvou bolo zásadné zvýšenie bezpečnostných a hygienických štandardov s cieľom udržať si dôveru zákazníkov v bezpečné a pohodlné nakupovanie,“ tvrdí v rozhovore country manažér spoločnosti IMMOFINANZ Adrian Bódis.

Odborníci z realitného sektora spoločnosť IMMOFINANZ určite poznajú, ale kde sa s vašimi službami stretne široká verejnosť?

MMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorej aktivity sa zameriavajú na prenájom priestorov v segmente maloobchodu a služieb (takzvaný retail), ale aj kancelárií na siedmich hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Náš hlavný biznis predstavuje riadenie a rozvoj vlastnených nehnuteľností, pričom v oblasti retailu nás naši nájomcovia a široká verejnosť poznajú pod značkami STOP SHOP pre retailové parky a VIVO! pre nákupné centrá, v segmente kancelárií ponúkame prenájom špičkových kancelárskych priestorov pod značkou myhive. Celkové portfólio nehnuteľností má aktuálne hodnotu približne 5,1 miliardy eur a zahŕňa viac ako 210 objektov. Akcie našej spoločnosti sú kótované na burzách vo Viedni a Varšave.

Na Slovensku vlastníme a prevádzkujeme nedávno zrekonštruované nákupné centrum VIVO! Bratislava, priľahlé kancelárske budovy myhive Vajnorská ako aj sieť šestnástich retailových parkov značky STOP SHOP, pričom celková prenajímateľná plocha týchto nehnuteľností predstavuje zhruba 190-tisíc štvorcových metrov a všetky objekty sú prakticky plne obsadené, čo hovorí samo za seba a len potvrdzuje pozitívny smer našej stratégie.

Na Slovensku prevádzkujete množstvo obchodných centier. Ako ste pocítili situáciu s koronavírusom? Mali nájomníci problém s nájmami? Vyšli ste im v ústrety?

Vzhľadom na našu veľkosť a celoslovenskú pôsobnosť ide o niekoľko stoviek prenajatých nájomných jednotiek v obchodných centrách a retailových parkoch. Povinné zatvorenie obchodov malo významný vplyv na návštevnosť a príjmy maloobchodníkov, čo má určite negatívny dosah aj na ich hospodársku situáciu v celoročnom meradle. Treba však povedať, že naše retailové koncepty VIVO! a STOP SHOP sú nákladovo vysoko efektívne a naši nájomcovia preto ťažia zo všeobecne nízkych nájomných a prevádzkových nákladov.

V každom prípade dbáme na udržiavanie dobrých vzťahov so svojimi nájomníkmi a naším cieľom je nájsť spravodlivé a férové riešenie pre obidve strany. Preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne, aktívne komunikujeme so svojimi nájomcami či už na lokálnej, alebo skupinovej úrovni a snažíme sa vždy nájsť riešenie šité na mieru, aby sme spoločne zvládli aktuálne výzvy.

Mnohé firmy boli pre koronavírus nútené rýchlo zmeniť spôsob práce. Zmeny, ktoré predtým trvali roky, museli zvládnuť doslova za pár dní. Čo ste museli zmeniť vy, aby ste sa prispôsobili novej situácii?

V oblasti maloobchodu sme boli prakticky zo dňa na deň vystavení novej realite, pričom hlavnou výzvou bolo zásadné zvýšenie bezpečnostných a hygienických štandardov s cieľom udržať si dôveru našich zákazníkov v bezpečné a pohodlné nakupovanie. Všetky maloobchodné priestory sa začali povinne riadiť všeobecnými odporúčaniami hygienikov a často sme išli aj vysoko nad ich rámec. Zvýšil sa počet upratovačov spolu s frekvenciou čistenia povrchov a toaliet. Zaviedli sme desiatky opatrení, ktoré sme vo väčšine prípadov ponechali v platnosti aj po znovuotvorení. Úroveň návštevnosti našich obchodných centier počas uzávery a po opätovnom otvorení potvrdzuje, že prijaté opatrenia boli správne a naše retailové produkty VIVO! a STOP SHOP sú vhodné aj do tohto neľahkého obdobia.

Ilustračné foto.
Zdroj: IMMOFINANZ
Ilustračné foto.

Predovšetkým v Bratislave bude onedlho trh s nákupnými centrami pravdepodobne presýtený. Vy v hlavnom meste prevádzkujete centrum VIVO!, ktoré sa ešte donedávna volalo Polus. Prečo ste zmenili zavedený názov?

Rekonštrukcia a rebranding je naša odpoveď na saturovaný a toľko diskutovaný trh bratislavských obchodných centier. Chceme ukázať, že toto nákupné centrum začína novú kapitolu svojho života a že sa stalo súčasťou rodiny širšieho medzinárodného konceptu nákupných centier VIVO! v portfóliu IMMOFINANZ. Sú určené pre mestá so spádovou oblasťou najmenej 200-tisíc obyvateľov a prinášajú jedinečný nákupný zážitok, ktorý môžu zákazníci očakávať, keď vstúpia do ktoréhokoľvek nákupného centra VIVO! v Európe. Vďaka mixu medzinárodných maloobchodných formátov, ako aj miestnych maloobchodných predajcov, osobitnému dôrazu na charakteristickú VIVO! atmosféru v spoločných priestoroch a rozšírenej ponuke služieb sa VIVO! Bratislava stáva prirodzenou voľbou pre obyvateľov ako každodenná nákupná destinácia, ale aj miesto na trávenie voľného času.

VIVO! Bratislava je súčasť miestnej komunity a moderné spoločenské centrum mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré návštevníkom a ľuďom z tejto oblasti ponúka nielen možnosť nakúpiť potraviny a odevy v rôznych obchodoch, ale aj skvelý program a veľa aktivít – preto im ponúkame aj relax a dobre navrhnutý priestor na oddych a zábavu. Ide nám o vytvorenie atmosféry „domova mimo domova“, kde sa cítia pohodlne a kde sú vítaní.

Nebudú ľudia aj naďalej hovoriť, že idú do Polusu, keďže si na tento názov zvykli?

Som presvedčený, že ľudia toto meno časom prijmú. Máme to odskúšané na podobných projektoch ktoré sme realizovali v iných krajinách. A myslím si, že aj naše aktivity v oblasti budovania komunity dokážu zvýšiť brand awareness našej novej značky.

Čo všetko okrem názvu sa vo VIVO! Bratislava zmenilo?

Treba povedať, že zmena názvu bola už len čerešničkou na torte a zavŕšením nášho dlhodobého úsilia. To predstavovalo najmä zásadnú prestavbu priestorov bývalého hypermarketu, kde nezostal kameň na kameni, a vytvorenie nových obchodných pasáží a prevádzok. Takisto sme redizajnovali existujúce pasáže a spoločné priestory, schodiská nahradili eskalátory, vynovili sme toalety a garáže, doplnili oddychové zóny, a to všetko vo viacerých fázach.

Nedávno sme otvorili zaujímavý nový koncept malej lokálnej tržnice s čerstvými výrobkami, ale aj so streetfoodovými bistrami priamo v nákupnom centre. Nazvali sme ho charakteristicky VIVO! Market. Zákazníci tak dnes v nákupnom centre VIVO! Bratislava nájdu zhruba 200 obchodov a prevádzok služieb, ktoré predstavujú viac ako 36-tisíc štvorcových metrov nákupnej plochy.

Okrem značky VIVO! prevádzkujete po celom Slovensku i v okolitých krajinách nákupné parky značky STOP SHOP. Čím sa od VIVO! odlišujú?

Kým VIVO! je značka nákupných centier klasického veľkomestského typu, STOP SHOP je naša značka pre retailové parky určená pre lokality so spádovou oblasťou od 30-tisíc do 150-tisíc obyvateľov. Ponúkajú širokú škálu prevádzok s výrobkami každodennej potreby s výborným pomerom ceny a hodnoty, ale aj služieb s veľmi pohodlnou dostupnosťou, parkovaním a priamym prístupom z parkoviska do jednotlivých predajní. Štandardnou súčasťou je alebo v bezprostrednej blízkosti sa vždy nachádza predajňa potravín.


Spoločnosť IMMOFINANZ však nezastrešuje len retailové prevádzky, sústreďuje sa aj na kancelárske priestory. Čo prináša váš nový kancelársky koncept myhive?

Naša medzinárodná kancelárska značka myhive predstavuje moderný koncept kancelárií, ktoré sa môžu pochváliť dizajnom a poskytovanými službami na úrovni kvalitného hotela, pozorným a ochotným personálom, a to nielen na recepcii, ľahkou dopravnou dostupnosťou a infraštruktúrou a takisto množstvom dostupných služieb ako fitnes, reštaurácia či obchod priamo v budove. Toto všetko nájdu naši nájomcovia v kancelárskych vežiach myhive Vajnorská, ktoré sa stali súčasťou rodiny myhive koncom roka 2018 a sú priamo prepojené s nákupným centrom VIVO! Bratislava.

Dôležitou súčasťou konceptu myhive je vytváranie komunity medzi našimi nájomcami – podporujeme komunikáciu a spoluprácu prostredníctvom komunikačnej platformy a miestností, ale aj organizáciou spoločenských a pracovných eventov. Máme dokonca špeciálneho zamestnanca – „komunitného manažéra“, ktorý sa o našich nájomcov dennodenne stará (nad rámec klasickej správy nehnuteľností). Nájomcovia a ich zamestnanci sa naňho môžu kedykoľvek obrátiť prostredníctvom mobilnej aplikácie a on urobí všetko preto, aby boli spokojní, aby sa u nás cítili dobre a mali všetky potrebné informácie.

Ako koronavírus zasiahol kancelárske priestory?

V kancelárskych budovách sme prijali podobné opatrenia ako v nákupných centrách. Väčšina spoločností našich nájomcov zaviedla prácu z domu – vrátane tých, ktorí tento koncept dovtedy plne neobjavili. To, samozrejme, malo vplyv na fyzickú obsadenosť kancelárií a prinútilo firmy nanovo nastaviť spôsob práce a riadenia zamestnancov. Tento prístup plne kopíruje náš koncept flexibility. Náš myhive koncept ponúka širokú škálu služieb, výbornú infraštruktúru a aktívnu komunitu. Veríme v moderné pracoviská a ponúkame nájomcom flexibilný priestor a zmluvy, čo veľmi ocenili aj v čase pandémie. Koncept myhive ponúka perfektnú kombináciu coworkingových priestorov s vlastnou komunitou a komfortom moderného zázemia so všetkými službami.

Ako konkrétne vidíte budúci dopyt po kancelárskych priestoroch?

V strednodobom až dlhodobom horizonte sa, samozrejme, môžu zmeniť požiadavky jednotlivých nájomcov. Práca z domu však nikdy úplne nenahradí prácu z kancelárie. Sme presvedčení, že sociálny aspekt a osobná interakcia sú mimoriadne dôležité pre inováciu a produktivitu v spoločnostiach. Aj naďalej preto bude existovať dopyt po kvalitných kancelárskych priestoroch s pridanou hodnotou. Preto je veľmi dôležité zamerať sa na aktuálne potreby zákazníka; kvalita kancelárskych priestorov, flexibilita a priľahlá infraštruktúra v tom zohrávajú kľúčovú úlohu.

Adrian Bódis
Zdroj: IMMOFINANZ
Adrian Bódis

Adrian Bódis

Má inžiniersky titul v odbore finančný manažment/podnikové financie a je absolvent postgraduálneho štúdia ACCA. Po ukončení štúdia pracoval ako senior audítor a poradca v spoločnosti Deloitte a následne zastával riadiace posty v domácich i medzinárodných spoločnostiach, najmä v oblasti sieťových odvetví a infraštruktúry. V spoločnosti IMMOFINANZ pôsobí už viac ako štyri roky, v súčasnosti je country manažérom pre Slovenskú republiku.