Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom, že môžu predkladať žiadosti na priame podpory v oblasti poľnohospodárskych plôch, zvierat a lesov. Termín na podávanie žiadostí je od 19. apríla do 16. mája pre žiadateľov, ktorí nežiadajú o zvieracie schémy a od 2. mája do 16. mája pre žiadateľov, ktorí žiadajú aj o zvieracie schémy.

Testovací projekt

PPA plánuje už v tomto roku spustiť testovací projekt Aplikácie satelitného monitoringu pre priame platby. Európska legislatíva určuje tento nástroj ako povinný od roku 2023 pre všetky členské štáty Únie.

,,Vďaka tomuto monitorovaciu systému budeme môcť pre každú jednu parcelu vykonať analýzu poľnohospodárskej aktivity. Jednoducho povedané, vieme jednoduchým a rýchlym spôsobom zistiť, či parcelu žiadateľ obhospodaruje tak, ako deklaruje," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

PPA bude takto kontrolovať druh plodiny a kosenie trávnatých porastov. ,,Satelitné snímky nám ukážu všetky zmeny, ktoré sa na parcele udiali a nebude možné žiadať peniaze na činnosti, ktoré neboli vykonané. PPA opäť posúvame na úroveň bežných štandardov v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Aj takto sa nám postupne darí presvedčiť Brusel, že sme sa s minulosťou úspešne vysporiadali," dodal Kiss. V budúcnosti bude PPA podľa neho kontrolovať aj iné kritériá.

Elektronické žiadosti

PPA odporúča žiadateľom využiť novinku pri podávaní žiadostí pre schémy plôch a zvierat, ktorou je podávanie prostredníctvom elektronických formulárov, zverejnených na www.slovensko.sk. Žiadosti sa môžu podávať aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu www.slovensko.sk alebo poštou na adresu príslušného regionálneho pracoviska.

Pred podaním jednotnej žiadosti musí žiadateľ podať identifikačný list a vyplniť a podať žiadosť prostredníctvom portálu GSAA (https://gsaa.mpsr.sk/) s výnimkou žiadateľov, ktorí žiadajú výlučne o podporu na niektoré zo zvieracích podporných schém.

Dôležitá zmena pre žiadateľov je podľa PPA aj v tom, že na základe rozhodnutia MPRV SR číslo 7265/2022 budú môcť žiadať o priame platby aj na pôdu ležiacu úhorom, na ktorej budú kosiť, pásť a pestovať plodiny. V predchádzajúcom by boli za túto činnosť sankcionovaní. Táto novinka vznikla ako reakcia na vojnu na Ukrajine a zvýšenom dopyte po produkcii v oblasti poľnohospodárstva.

Platobná agentúra dodala, že žiadateľom pomôžu pri podávaní žiadostí príručky a inštruktážne videá zverejnené na www.apa.sk.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss počas tlačovej konferencie na tému: Pôdohospodárska platobná agentúra posiela pozastavené platby v Bratislave 4. apríla 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Poľnohospodári môžu žiadať o štátnu pomoc v troch nových výzvach