Pridaná hodnota je novým kritériom v rebríčku INEKO. Analytici zatiaľ porovnávali iba stredné školy pri výsledkoch zo slovenského jazyka. „Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za štyri roky (počas štúdia na SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu,“ vysvetľuje spolupracovník INEKO Matej Tunega.

Ako dodáva, očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o štyri roky skôr pri vstupe na školu (výsledok v Testovaní 9), pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách.

„Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou (očakávaný výsledok v maturite vzhľadom na úroveň žiakov na vstupe, typ školy a podobne).“

Pre stredné odborné školy a gymnáziá vyhodnocovali pridanú hodnota zvlášť. „Nečaká sa, že by SOŠ a gymnáziá mali za štyri roky svojich absolventov posunúť, pokiaľ ide o slovenský jazyk, rovnako,“ dodal.

Najlepšie gymnáziá s pridanou hodnotou

Pozrite si rebríček najlepších slovenských škôl. Bratislava neohúrila

Najlepšie gymnáziá s pridanou hodnotou Zdroj: INEKO

V kategórií gymnázií sa najlepšie darilo už spomínanej škole z Nového Mesta nad Váhom, druhé bolo gymnázium v Sučanoch a tretie medzilaborecké gymnázium. V rebríčku desiatich najlepších sú len dve bratislavské školy.  

Najlepšie SOŠ s pridanou hodnotou

Pozrite si rebríček najlepších slovenských škôl. Bratislava neohúrila

Najlepšie SOŠ s pridanou hodnotou Zdroj: INEKO

Rovnako výrazne zaostalo hlavné mesto v úspešnosti svojich odborných škôl. Najlepšie, bez straty bodu, dopadli inštitúcie zo Svidníka, Zlatých Moraviec a Senice.

„Pridaná hodnota je u nás zatiaľ iba novinkou, vyhodnocuje ju Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Veríme, že ministerstvo školstva bude vytvárať také podmienky, aby mohol NÚCEM v budúcnosti vyhodnocovať pridanú hodnotu nielen v predmete slovenský jazyk, ale napríklad aj v predmetoch maďarský jazyk, matematika či anglický jazyk,“ poznamenáva M. Tunega.

Najlepšie školy podľa výsledkov

INEKO zverejnilo aj rebríček škôl podľa výsledkov žiakov monitore 5 a 9 pre základné školy a maturít pre stredné školy. Ide o pôvodnú metodiku, ktorá dostatočne nezohľadňuje úlohu školy na výsledku žiakov. Lepšie sa v ňom umiestňujú najmä výberové školy, ktoré si vyberajú najkvalitnejších študentov.  

Najlepšie gymnáziá

Najlepších žiakov s najlepšími výsledkami majú podľa tohto rebríčka na košickom Gymnáziu Poštová. Ich maturanti obstáli lepšie ako žiadané bratislavské gymnáziá na Novohradskej ulici s medzinárodným programom international baccalaureate a Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium na Teplickej.

Pozrite si rebríček najlepších slovenských škôl. Bratislava neohúrila

Najlepšie gymnáziá Zdroj: INEKO

Najlepšie SOŠ

Medzi odbornými školami sa v rebríčku najlepších desiatich neobjavila ani jedna inštitúcie z dvoch najväčších miest, ako sú Bratislava a Košice. 

Pozrite si rebríček najlepších slovenských škôl. Bratislava neohúrila

Najlepšie SOŠ Zdroj: INEKO

Najlepšie ZŠ

V rebríčku základných škôl uspeli predovšetkým zariadenia z Východného Slovenska. V top 10 je až 7 takýchto škôl. Zaujímavé je, že v poradí štvrtá škola z Považskej Bystrice, siedma z Prešova a dve z Michaloviec majú minimálne 20 percent žiakov zo znevýhodneného prostredia.

Pozrite si rebríček najlepších slovenských škôl. Bratislava neohúrila

Najlepšie ZŠ Zdroj: INEKO