Celú dĺžku východnej hranice lemujú signalizačné stĺpy. Vzdialenosť medzi nimi je rôzna, základnou požiadavkou je, aby boli susedné stĺpy v oboch smeroch na dohľad.
Zdroj: MICHAL SMRČOK
Celú dĺžku východnej hranice lemujú signalizačné stĺpy. Vzdialenosť medzi nimi je rôzna, základnou požiadavkou je, aby boli susedné stĺpy v oboch smeroch na dohľad.