Niektorí zhotovitelia zelených zariadení zapojení do programu podpory inštalácie obnoviteľných zdrojov enegie (OZE) zavádzajú informáciami o zariadeniach zaručujúcich úsporu energie a nákladov, ktoré v skutočnosti nie je možné dosiahnuť. Agentúru, ktorá zastrešuje projekt podpory Zelená domácnostiam, na to upozorňujú opakujúce sa podnety.

Klienti by sa nemali nechať zlákať „atraktívnymi, jedinečnými a bezkonkurenčnými“ ponukami. Na klamlivé či zavádzajúce informácie môžu zhotovitelia doplatiť vyradením z programu podpory.

SIEA domácnostiam odporúča, aby si dali vypracovať návrh a ponuku aj od konkurenčných zhotoviteľov a k žiadosti pristúpili až vtedy, keď majú všetky potrebné informácie a sú pevne rozhodnuté pre konkrétne zariadenie.

Vyskytli sa aj prípady, keď zhotovitelia pod zámienkou zaslania nezávislej individuálnej ponuky žiadali od domácností detailné informácie o pozemku a osobné údaje.

„Takýto postup vyslovene neodporúčame, tieto údaje netreba zasielať neuvážene a už vôbec nie bez zmluvy s konkrétnym registrovaným zhotoviteľom. Vyplnenie žiadosti nie je pre domácnosť vôbec náročné, len si treba vopred s odborníkmi vybrať vhodné zariadenie," uviedol na webe agentúry riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Informácie v reklamách, ktoré súvisia s výhodami a obmedzeniami zariadení ako aj podmienkami projektu si možno overiť v konzultačnom centre Zelenej domácnostiam alebo v poradenských centrách Žiť energiou.