„Po potvrdení pondelkového (23. 3.) prípadu COVID-19 u odsúdeného, ktorý bol zaradený v otvorenom oddelení v ústave Bratislava, je v preventívnej karanténe umiestnených 107 odsúdených. Do preventívnej karantény boli umiestnení z dôvodu, že všetci títo odsúdení boli rovnako zaradení v minimálnom stupni stráženia v otvorenom oddelení ústavu Bratislava (samostatnej ubytovacej časti v ústave). V preventívnej karanténe v otvorenom oddelení ústavu sú aj štyria príslušníci zboru, ktorí zároveň vykonávajú všetky režimové činnosti v oddelení,“ objasnila ďalej K. Nováková.

Podľa jej slov naďalej zostáva v platnosti, že v domácej karanténe bol ponechaný aj ostatný väzenský personál, ktorý mohol prísť do priameho kontaktu s odsúdeným. ZVJS potvrdil prvý prípad ochorenia COVID-19 u odsúdeného v ústave Bratislava v pondelok. Odsúdený bol preeskortovaný do väzenskej nemocnice v Trenčíne. O jeho prevoze bol vyrozumený Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Vo väzenskej nemocnici v Trenčíne sa koncom minulého týždňa nachádzalo 93 osôb a nemocnica už predtým prijala okrem dodržiavania zvyčajných predpisov aj ochranné opatrenia v súvislosti so závažnou epidemiologickou situáciou.

Prvotne u všetkých príslušníkov a zamestnancov ZVJS zabezpečili ochranu prostredníctvom jednorazových rúšok na tvár a ochranných rukavíc. Pre zdravotnícky personál mal ústav zabezpečené overaly či chrániče očí. Rovnako bola zvýšená dezinfekcia priestorov nemocnice nielen chemicky, ale aj germicídnymi žiaričmi.

V rámci opatrení na ochranu nemocnice je u príslušníkov a zamestnancov ZVJS meraná teplota pri vstupe. Okrem toho je prísne monitorovaný ich pobyt počas čerpania dovolenky. V súčasnosti sa v slovenských väzenských ústavoch ZVJS nachádza 1627 obvinených a 9073 odsúdených. Z celkového počtu väznených osôb je 813 žien, 83 mladistvých a 219 cudzincov.