Na Slovensku pribudlo počas pondelka 19 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 204, oznámil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

I. Matovič predstavil súbor nových opatrení, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Po novom bude povinné nosiť rúška na verejnosti či stanovenie sanitárneho dňa pre potraviny v nedeľu.

V čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov. Príslušná zmena zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní.

Okrem toho nová vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb a zrušila bezplatnú dopravu pre študentov.

Zoznam všetkých opatrení:

 • Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým nariadi prevádzkovateľom sociálnych zariadení dodržiavať prísny režim. Je to v záujme ochrany tých najzranitelnejších, tvrdí I. Matovič.
 • Rezort zdravotníctva navrhne odklad zdravotných prehliadok u lekára.
 • Všetky ministerstvá budú musieť prehodnotiť plnenie lehôt. Cieľom je odsunúť byrokraciu, aby sa ľudia nestretávali na úradoch.
 • Núdzový stav v sociálnych zariadeniach, ako je napríklad domov dôchodcov.
 • Uzavretie činnosti denných stacionárov. Treba zabrániť tomu, aby sa seniori stretávali. Dôchodcovia nebudú chodiť do denného stacionára, ale zamestnanci stacionára budú chodiť pomáhať seniorom.
 • Štátne inštitúcie budú môcť využívať osobné dáta obyvateľov z mobilov v záujme verejného zdravia.
 • Vytvorenie nemocníc či pavilónov špeciálne pre potreby liečby nákazy.
 • Opatrenia pre ambulancie, aby aj v čase bez pacientov mohli fungovať. To znamená rokovanie o minimálnej garantovanej výške príjmu pre ambulancie vo výške 75 percent mesačného priemeru za posledný rok.
 • Sanitárny deň pre potraviny či drogérie vždy v nedeľu. Prevádzky tak budú v nedeľu zatvorené.
 • Zavedenie špeciálnych prevádzkových hodín pre seniorov a najviac ohrozených ľudí od 9.00 do 12.00.
 • Tovar, ktorý pre obete krízy dováža charita či štát, má byť oslobodený od DPH a cla.
 • Zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov do obdobia otvorenia škôl.
 • Výzva pre dôchodcov, aby z domu vychádzali len v nevyhnutných prípadov a aby necestovali železničnou dopravou.
 • Výzva pre obce a mestá, aby zriadili dostatočný počet liniek a zriadili službu, aby si dôchodcovia mohli objednať jedlo.
 • Rezort zahraničia spíše súbor opatrení, ktoré zaberajú alebo nezaberajú v zahraničí.
 • Vláda využije všetky kanály na komunikáciu voči verejnosti. I. Matovič hovorí o masívnej informačnej kampani vo verejnoprávnych médiách.
 • Výnimka pre poskytovanie služieb pre notárov či advokátov.
 • Do 30. apríla nebude môcť prísť k výkonu dražobného práva či exekúcii majetku.
 • Polícia a armáda bude prítomná v okolí nemocníc, kde je to potrebné kvôli dodržiavaniu pravidiel.
 • Nákup 200-tisíc genetických testov na nákazu.
 • Zriadenie drive-through pred nemocnicami, aby nedochádzalo ku kontaminácii priestorov v nemocniciach.
 • Zabezpečenie liekov a zákaz vývozu niektorých liekov do zahraničia.
 • Zaškolenie niektorých členov armády za sanitárov, ak to bude potrebné.
 • Povinnosť nosiť rúško všade mimo bydliska.
 • V akomkoľvek rade budú ľudia musieť stáť od seba vo vzdialenosti dva metre. či je to vonka alebo vo vnútri.
 • Od 30. marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či fabrík merať teplota čela.
 • Požiadanie riaditeľa RTVS aby do programu zabezpečil vysielanie svätej omše a vyučovacích slotov pre žiakov v televízii.
 • Informovanie cez esemesky najviac postihnutých obyvateľov.
 • Udelenie výnimky na dovoz dvoch dôležitých liekov v boji proti nákaze z Česka.
 • Opatrenia na zákaz športových či kultúrnych akcií budú pokračovať.