Európska únia poučená krízou spôsobenou koronavírusom a v súlade s novou stratégiou „Z farmy na stôl" má v úmysle zintenzívniť koordináciu na európskej úrovni, aby zabezpečila, že občania Únie nebudú čeliť nedostatku potravín počas rôznych kríz. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK).

Pohotovostný plán, ktorý bol prijatý v piatok, hovorí o potrebe celkovej odolnosti potravinového dodávateľského reťazca EÚ, identifikuje existujúce nedostatky a navrhuje opatrenia na zlepšenie pripravenosti na úrovni .

Dodávateľský reťazec

Na tento účel Komisia zriadi Európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu (EFSCM), čiže skupinu odborníkov zameranú na potravinový dodávateľský reťazec, ktorú bude koordinovať eurokomisia s cieľom vymieňať si dôležité údaje, postupy a posilňovať koordináciu opatrení.

Koronakríza podľa EK ukázala odolnosť sektorov poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, akvakultúry a potravinárstva, čo zabránilo tomu, aby zdravotná kríza vyústila aj do krízy potravinovej.

Koordinácia politík

Na podporu týchto odvetví prijala EÚ výnimočné opatrenia. Napríklad spoločná poľnohospodárska politika a spoločná politika rybného hospodárstva poskytli nástroje na boj proti nerovnováhe na trhu alebo problémom s peňažným tokom výrobcov.

Komisia s cieľom zaistiť pohyb tovaru a pracovníkov strategických odvetví na jednotnom trhu aj počas pandémie vytvorila takzvané zelené pruhy na hraničných priechodoch a prijala usmernenia, ktoré umožnili úzku koordináciu medzi členskými štátmi v záujme bezproblémového prekračovania hraníc.

Poistka v kríze

V piatkovom oznámení sa uznáva, že v niektorých oblastiach sú potrebné ďalšie zlepšenia, aby aj naďalej bolo možné zabezpečovať dodávky potravín a zaistiť potravinovú bezpečnosť v čase kríz.

Preto je podľa EK nevyhnutné prijať pohotovostný plán EÚ pre zásobovanie potravinami a potravinovú bezpečnosť. Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia budú mať tiež svoj vplyv na výrobu potravín aj v EÚ.

COP26: Šéfka EK Ursula von der Leyenová
Neprehliadnite

Európska ekonomika sa dostáva z recesie a mala by rásť, aj vďaka očkovaniu proti covidu-19