Slovenská pošta od 1. marca upravuje cenník produktov a služieb. Ceny niektorých služieb sa zvyšujú, podporuje sa elektronický podaj zásielok. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Rozsah regulácie cien

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa hovorkyne pošty ustanovil rozsah regulácie cien a určil maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk a maximálne ceny univerzálnej služby pre medzinárodný poštový styk. To umožnilo Slovenskej pošte pristúpiť k úprave cien svojich produktov a služieb.

Pri úprave cien vo vnútroštátnom poštovom styku Slovenská pošta výrazne podporila elektronický podaj zásielok, ktorý je napríklad pri balíkoch lacnejší o 0,50 eura než klasický ,,papierový" podaj. ,,Elektronický podaj zásielok značne urýchľuje vybavenie zákazníkov na pošte a pošte uľahčuje spracovanie zásielok," skonštatovala Dorčáková.

Podpora elektronického podaja

Pri službe, ktorú najčastejšie využívajú ,,bežní" zákazníci – list druhej triedy do 50 gramov – sa cena zvýšila o 0,10 eura, pričom pre pohľadnice ostáva cena zachovaná na pôvodnej úrovni. Druhou najpočetnejšou listovou službou sú štandardné doporučené listy, kde sa cena pre zákazníka nemení, ak namiesto ,,papierového" podaja využije elektronický podaj. Pri ,,papierovom" podaji s vyplneným podacím lístkom sa cena zvýšila o 30 centov.

V poštovom platobnom styku sa ceny poštových poukazov najčastejšie využívaných kategórií zvyšujú o 20 centov. Aj po tejto úprave však podľa hovorkyne peňažné prevody cez Slovenskú poštu ostávajú cenovo výhodnejšie než rovnaké služby v pobočkách bánk.

Cena často využívaných služieb pri balíkoch – poistenie a dobierka – sa nemení. Rovnako sa nemenia ani podmienky za zásielky pre nevidomých, tieto sú naďalej poskytované bezplatne.

Aj pri poštových službách v medzinárodnom poštovom styku Slovenská pošta výraznejšie cenovo zvýhodnila zásielky podávané elektronicky. Ceny za posielanie obyčajných listov či pohľadníc sa zvyšujú o 0,20 eura – 0,30 eura. Za balíky do Českej republiky od marca zákazníci zaplatia menej a pri elektronickom podaji zásielky menej až o 11 percent.

Ceny sa menili pravidelne

Dorčáková pripomenula, že ceny za poštové produkty a služby sa za ostatných približne desať rokov menili pravidelne, a to v roku 2009, 2013, 2015, 2016. Naposledy boli upravené v lete roku 2019. Podotkla, že za posledné tri roky sa trhové podmienky poštových služieb zmenili hlavne nárastom minimálnej mzdy, vplyvom pandemickej situácie či akceleráciou zmeny biznis modelu (od listov k balíkom – eCommerce).

,,Tieto všetky faktory si vynucujú zmeny technologických postupov, logistického vybavenia a hlavne rast ďalších nákladov nevyhnutných na činnosť pošty, do vysokej miery ovplyvnených rastom mzdových nákladov, rastom cien elektrickej energie, pohonných látok, motorových vozidiel, papiera a podobne," priblížila hovorkyňa pošty.

Ďalšie dôležité správy

Slovenská pošta vsádza na elektrické štvorkolky
Neprehliadnite

Slovenská pošta upravila doručovanie niektorých doporučených zásielok a balíkov