Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok odmietli správu o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2020. Ombudsmanka v správe upozornila na to, že viaceré opatrenia v dôsledku pandémie zamerané na ochranu verejného zdravia zasiahli do ľudských práv a slobôd. Problematika pozbavovania osobnej slobody opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa prelína s podstatnou časťou jej činnosti počas prvej i druhej vlny pandémie. Upozornila na kompetenciu opatrení, ktoré vydáva ÚVZ, napríklad v prípade nariadenia štátnej karantény.

Problematické z hľadiska neprimeranosti bolo podľa ombudsmanky zavádzanie štátnej karantény, kritizovala tiež postup v zamedzovaní prístupu cudzincov na územie SR, prijímanie obmedzení pre seniorov umiestnených v domovoch sociálnych služieb, obmedzovanie poskytovania štandardnej zdravotníckej starostlivosti, ako aj zavedenie karantény pre celé rómske osady.

Na snímke je terasa kaviarne ktorá sa v rámci  zmien v covid automate môže od pondelka 26.4 otvoriť.
Neprehliadnite

Ústavný súd posúdi ústavnosť niektorých zásahov do práv počas pandémie

Množstvo osôb sa na Patakyovú obrátilo v súvislosti s preskúmaním zásahu do práv a slobôd počas štátnej karantény. Pri preskúmavaní podnetov zistila, že mohlo dochádzať k porušovaniu ich osobnej slobody a slobody pohybu a pobytu. Vyhlásila tiež, že nariadiť plošnú štátnu karanténu pre všetky osoby vstupujúce na územie SR v čase núdzového stavu môže len vláda a nie ÚVZ SR. Upozornila tiež na problém „faktúr", ktoré ľudia dostávali za pobyt v štátnej karanténe, v sume 13 eur za deň. Faktúry sa podľa nej vydávali sporne, bez vydávania právnych aktov, pričom aj naďalej dochádza k vymáhaniu doteraz nezaplatených faktúr. Upozornila aj na viaceré nedostatky pri nariaďovaní domácej izolácie.

Patakyová tiež skonštatovala nedostatočne zabezpečenú súdnu kontrolu opatrení vydaných ÚVZ SR. Sporná je podľa nej samotná kompetencia ÚVZ SR vydávať opatrenia. Ombudsmanka počas minulého roka privítala zrušenie plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín, zmeny, ktoré umožňovali nemocniciam povoliť výnimky zo zákazu návštev v prípade sprievodu detského pacienta či sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

V stredu 13. mája 2020 si prezidentka SR Zuzana Čaputová prišla na zasadnutie parlamentu vypočuť správu o činnosti verejného ochrancu práv za minulý rok. Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá vystúpila v sále parlamentu, aby informovala o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Patakyová sa obrátila na Ústavný súd SR, podľa nej vojaci majú právo združovať sa v odboroch

V súvislosti s pandémiou riešila podnety súvisiace s právom na vzdelanie, ale aj striedavej starostlivosti a realizácie styku rodičov s deťmi počas pandémie. Verejná ochrankyňa práv v roku 2020 riešila aj podnety súvisiace s cudzineckou políciou, zrušením trvalého pobytu cudzincov na základe stanoviska Slovenskej informačnej služby a monitorovanie núteného návratu cudzincov. Podnety sa týkali aj práva väzňov či poskytovania zdravotnej starostlivosti v ústavoch. Súviseli však aj so sociálnoprávnou ochranou detí, zákazom styku s deťmi, otázke trestania žiakov aj problematike vzdelávania žiakov druhého stupňa základných škôl.

Ombudsmanka riešila i podnety súvisiace s prieťahmi v súdnom konaní aj v otázkach vlastníckeho práva. Riešila i podnety súvisiace s formálnym nedostatkom pri rozhodovaní o sprístupňovaní informácií či s vybavovaním sťažností ÚVZ.