„Plne si uvedomujeme, že potrebujeme zlepšiť atraktívnosť vojenského povolania a byť viac konkurencieschopní na trhu práce,“ ozrejmil P. Gajdoš. Podcenenie alebo ďalšie odkladanie nepriaznivého stavu v oblasti odmeňovania a benefitov by mohlo podľa neho vyústiť do vážneho problému aj v súvislosti s doplňovaním vojenského personálu.

Z tohto dôvodu rezort pripravil koncepciu manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl (OS) SR, ktorú plánuje v budúcom roku predložiť vláde SR. Cieľom pripravovanej koncepcie je podľa ministra analyzovať súčasný stav v oblasti personálneho manažmentu, vytvoriť predpoklady legislatívneho charakteru, teda konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k eliminácii prehlbovania negatívnych trendov v OS SR v posledných rokoch.

„Ide predovšetkým o zastavenie poklesu záujmu mladých ľudí o štátnu službu profesionálneho vojaka, rozhodujúcim spôsobom zvýšiť atraktivitu, spoločenskú prestíž a konkurencie schopnosť vojenského povolania na trhu práce,“ ozrejmil minister.

Hodnostná a funkčná tarifa

V novom roku by mali byť platy vojakov na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve. Podľa slov ministra porastú v zmysle valorizácie o desať percent a po zapracovaní pripravovaných zmien o ďalších zhruba 300 eur.

Keďže si tieto opatrenia vyžadujú aj legislatívne zmeny, na rokovanie vlády plánuje rezort predložiť aj novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Generálny tajomník služobného úradu MO Ján Hoľko ozrejmil, že rozhodujúcou otázkou je systém odmeňovania profesionálnych vojakov, ktorý by sa mal zmeniť.

Od roku 2006 je základom otázka hodnostného platu. Dovtedy platných 15 platových tried sa zmenilo na 18 hodnostných. V tomto systéme podľa jeho slov dochádza k tomu, že velitelia a funkcionári nevedia a nemôžu ohodnotiť vojaka na základe jeho funkcie a výkonu.

Rezort chce preto vytvoriť pod hodnostným platom tarifu funkčnú a hodnostnú. „Tarifa funkčná by mala v sebe obsahovať súčasný priznaný hodnostný plat, to znamená na úrovni 770 eur u vojaka druhého stupňa,“ ozrejmil.

Zvýšenie v rámci hodnostnej tarify by malo odzrkadľovať rozdiel do priemerného platu, ktorý je podľa jeho slov zruba 1 050 eur. „Toto je základ, od ktorého by sa mali odvíjať celkové hodnotenia a sústava hodnotenia platových náležitostí profesionálnych vojakov,“ povedal J. Hoľko.

Viac na obranu

V prípade prvej dôstojníckej hodnosti poručík je to v súčasnosti 1 073 eur, po valorizácii a navýšení bude plat poručíka podľa rezortu začínať na sume 1 575 eur.

Rozdiel medzi jednotlivými hodnostnými platmi je a zostane naďalej približne osem percent. Kým sa podarí uplatniť novú legislatívu, platy vojakov zvýši rezort v priemere od 1,5 do desať percent podľa vykonávanej funkcie. Využiť chcú na to príplatok za ohrozenie zdravia a života.

J. Hoľko zároveň informoval, že s ministerstvom financií hovoria aj o reštrukturalizácii výdavkov rezortu obrany. V súvislosti so zvyšovaním platov by sa mali zvýšiť aj výdavky rezortu.

„Ak dnes máme tieto výdavky na úrovni 290 miliónov, pravdepodobne ich budeme musieť o zhruba 40 až 50 miliónov zvýšiť tak, aby sme pokryli tieto nové platové nároky, ktoré by vyplynuli zo zákona,“ doplnil J. Hoľko.

OĽaNO tvrdí, že situácia s masívnym odchodom príslušníkov ozbrojených síl začína byť neudržateľná. „Po troch rokoch bačovania nominantov SNS v rezorte obrany, ktorí pokútnym spôsobom, netransparentne a nesystémovo míňajú miliardy eur na nákup predraženej vojenskej techniky, si minister Gajdoš ako bývalý generál konečne uvedomil, že v ozbrojených silách sú aj vojaci,“ reagoval expert na obranu za hnutie OĽaNO Jaroslav Naď.

Liberáli z SaS ocenili prísľub zvýšenia platov vojakov. Zdôraznili, že takýto návrh mal prísť skôr. „V súlade s naším programom očakávame, že najviac budú zvýšené mzdy vojakom v kategórii mužstvo,“ tvrdí podpredseda SaS Ľubomír Galko.

Očakáva tiež, že zlepšenie pracovných podmienok vojakov bude riešené systémovo a nie jednorazovým riešením tak, aby sa zatraktívnilo vojenské povolanie a postupne stúpala celková naplnenosť Ozbrojených síl SR. Avizoval, že akýkoľvek dobrý návrh z dielne rezortu obrany podporí.