Na trhu sú aktuálne tri – jedna štátna a dve súkromné zdravotné poisťovne. Aj keď majú vo veľkej miere zviazané ruky zákonom, ktorý presne hovorí, čo môžu, respektíve musia zabezpečiť pre svojich klientov, každý rok sa iniciatívne snažia zavádzať určité novinky. Líšiť sa môžu aj v počte zmluvných lekárov v okolí poistenca, v čakacích lehotách, či v ochrannom limite na doplatky za lieky. Zdravotné poisťovne tiež pripravujú konkrétne produkty pre celé skupiny poistencov, zavádzajú manažment chronických chorôb a odmeňujú svojich poistencov, pokiaľ absolvujú všetky zákonom ustanovené preventívne prehliadky.

„Ďalšie rozdiely môžu byť v rozsahu poskytovaných informácií v rámci internetového prístupu poistenca k jeho údajom, poradenstve v on-line prostredí, v zľavách poskytovaných u partnerov poisťovní, ale aj v preplácaní starostlivosti nad rámec zákonom stanoveného rozsahu,“ vymenúva K. Kafková. Podľa nej sa tak poistencom rozhodne oplatí venovať nejaký čas študovaniu, ktorá zdravotná poisťovňa im môže najviac vyhovovať.

Súťaže, zdravotné programy, príspevky

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) napríklad za posledný rok prišla s rozšírenou úhradou preventívnej prehliadky o ďalšie vyšetrenie zamerané na prevenciu cievnej mozgovej príhody. Zaviedla aj novú službu – objednanie do pobočky online. Klient, ktorý uprednostňuje osobnú návštevu v pobočke, si tak môže vybrať presný termín, v ktorom sa mu budú pracovníci poisťovne venovať aj mimo bežných stránkových hodín.

„Otvorili sme novú expozitúru v Klientskom centre v Bratislave, kde si klienti VšZP na jednom mieste môžu vybaviť aj agendu, ktorá je v kompetencii iných inštitúcií,“ dopĺňa hovorkyňa poisťovne Petra Balážová.

Na otázku, čo ponúka iné svojim klientom ako konkurenčné poisťovne VšZP uviedla, že napríklad ako jediná im dáva možnosť vyhrať hodnotné ceny v súťaži „Za preventívnu prehliadku dovolenka“. Za 10 rokov takto poistencom odovzdali 530 cien v hodnote viac ako 75-tisíc eur. Tento rok je hlavnou cenou dovolenka v Ománe.

Súkromné poisťovne sa chvália benefitmi zameranými skôr na zdravie a vzájomnú komunikáciu. Dôvera spomína novinky v elektronizácii ako podávanie kúpeľných návrhov elektronicky, zrýchlenie vybavovania žiadostí poistencov, profil platiteľa v mobilnej aplikácii Dôvera.

Poisťovňa spustila aj grantový program Bojovníci za zdravie, vďaka ktorému môžu vybraní žiadatelia získať peniaze na liečbu nad rámec verejného zdravotného poistenia. V týchto dňoch vstupuje aj do pilotnej prevádzky prvej komplexnej telemedicínskej služby na Slovensku. Záchranárom v čase zásahu sprístupňuje tzv. SOS kartu svojich poistencov s dôležitými život zachraňujúcimi informáciami o ich zdraví.

Členka predstavenstva Unionu ZP Elena Májeková klientov láka na novozavedené úhrady vyšetrenia cholesterolu pri každej preventívnej prehliadke u všeobecného lekára. To sa pôvodne podľa zákona prepláca len pacientom vo veku 18 a 40 rokov. Všeobecným lekárom, ktorí majú EKG prístroj, začala najmenšia súkromná poisťovňa hradiť vyšetrenia na ňom a pacienti tak nemusia kvôli tomu navštíviť internistu. Zaviedli aj vyšetrenie tzv. PHI - index zdravia prostaty a ako jediná uhrádza laboratóriu špecifický marker p2PSA.

Ako jediná zdravotná poisťovňa Union tiež poskytuje príspevok 70 eur na test potravinovej intolerancie poistencom vo veku od 45 rokov, príspevok na zubnú korunku, deťom do 12 rokov prispieva na okuliarový rám a matkám bezplatne poskytuje monitor dychu a pohybu Nanny pre dieťaťa vo veku do polroka. Ako prvá minulý rok Union zaviedla aj odmeňovanie pacientov za prevenciu. Poistenci starší ako 45 rokov, ktorí absolvujú preventívne prehliadky, vrátane všetkých vyšetrení, zameraných na včasné zistenie vybraných onkologických ochorení sú raz ročne odmeňovaní.

Motivujú aj poskytovateľov

Všeobecná zdravotná sa vo svojej televíznej reklame, ktorou láka nových klientov, chváli tým, že osem z desiatich lekárov sú jej poistencami. Okrem toho sú však zdravotníci aj jej zmluvnými partnermi, ktorí ošetrujú pacientov. Aby to robili čo najlepšie, poisťovňa sa ich snaží motivovať napríklad tým, že im dáva viac peňazí za preventívnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň rozširuje zákonom stanovenú preventívnu prehliadku o výkony, ktoré včas zachytávajú rizikové faktory najmä onkologických a kardiovaskulárnych chorôb.

Známy je už aj projekt „Kto operuje, dostane viac“. Vďaka nemu nemocniciam, ktoré aktívne znižujú počty pacientov na čakačkách, okrem ceny za ukončenú hospitalizáciu hradí navyše finančný bonus za každého operovaného. Za tri roky sa tak štátnej poisťovni podarilo znížiť počet poistencov na čakacích listinách o 75 percent. „Týmto opatrením VšZP zároveň odstránila akékoľvek finančné limity na plánované operácie. To znamená, že nemocnice môžu naplno využívať svoje kapacitné možnosti a VšZP im garantuje, že im operáciu uhradí,“ hovorí P. Balážová.

Dôvera sa snaží zdravotníkov motivovať tým, že ich aktívne zapája do inovatívnych projektov. Príkladom je služba Bezpečné lieky online, ktorá pomáha zabraňovať neželaným liekovým interakciám a lekárom prináša prehľad o pacientovej medikamentóznej liečbe. Za aktívne využívanie služby môže lekár získať zvýhodnené cenové podmienky. Ďalšie zvýhodnenie majú aj zdravotníci zapojení do programu „DôveraPomáha diabetikom“. Pacientom s cukrovkou prináša školenia, ako zvládať cukrovku, ako sa správne stravovať a ďalšie dôležité informácie. Ambulantných lekárov hodnotia podľa dohodnutých kritérií a ich plnenie má vplyv na cenu bodu po presiahnutí základného bodového rozsahu.

Union spomína príplatky pre všeobecných lekárov, gynekológov a pôrodníkov a urológov, ktorí v sledovanom období splnia stanovené percento vykonaných preventívnych prehliadok.

Stovky tisíc na kampaň

VšZP na náborovú kampaň poistencov v tomto roku vyčlenila 517-tisíc eur, vlani to bolo 470-tisíc eur. Medziročne dochádza teda k nárastu výdavkov, no peniaze ušetrila na jarnej kampani týkajúcej sa prevencie, ktorú tento rok nerealizovala.

Súkromné poisťovne presné čiastky nevyčíslili. Union tvrdí, že skôr ako do mediálnej komunikácie investuje zdroje do cielených benefitov pre konkrétne skupiny poistencov. Podľa E. Májekovej ich nový komunikačný koncept „Rozumieme si“ odkazuje práve na skutočnosť, že poistencom prinášajú výhody, ktoré sú pre nich relevantné a ktoré aj skutočne využívajú.

Dôvera zase uviedla, že presné náklady na akvizíciu poistencov nie je možné vyčísliť, lebo ich komunikačné kampane boli zamerané na viacero účelov, než iba na tento. Ako povedal PR špecialista poisťovne Matej Štepianský, často nie je ich primárnym cieľom nábor, ale iné témy, ktoré však v konečnom dôsledku majú na jeho výsledok zásadný vplyv. „Preto určiť, čo je náklad na akvizíciu a čo nie, je prakticky nemožné. Ale aspoň pre názornosť – naše náklady na septembrovú kampaň, neprekročili výšku 300-tisíc eur,“ povedal. V tom má byť zahrnutý vývoj kreatívneho konceptu, produkcia, mediálne nasadenie až po autorské práva.

Neplatiči u poisťovní nepochodia

Všetky tri zdravotné poisťovne na trhu sa starali ku koncu vlaňajška o takmer 5,2 milióna ľudí. Najviac klientov má už roky štátna VšZP, ktorá tak mala vlani logicky aj najviac čakateľov na plánované operácie či neplatičov poistného. Za minulý rok podľa dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dokopy všetky zdravotné poisťovne evidovali takmer 2,5 milióna prípadov, kedy povinní platitelia riadne a včas neodviedli preddavky na poistné a takmer 236-tisíc prípadov porušenia povinnosti predkladania výkazov poistného.

Chronickí neplatiči, ktorí sa nazdávajú, že pred svojimi dlhmi ujdú prehlásením sa do inej poisťovne sú na omyle. Okrem toho, že si ich všetky poisťovne v poslednom kroku vymáhajú aj exekučne, takýmto poistencom zo zákona hradia len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Plánovanú majú preplácanú iba v prípade, že si dohodli splátkový kalendár a svoje dlhy si podľa neho riadne splácajú. V prípade, že poistenec, ktorý je v zozname dlžníkov, nemá dohodnuté splátky a má plánovanú napríklad kúpeľnú liečbu, vyšetrenie alebo operáciu, zdravotnou poisťovňou mu nebude schválená.

V roku 2015 VšZP takto neuhradila ošetrenie približne dvetisíc poistencom. Union aktuálne eviduje približne 58-tisíc dlžníkov a celkovú pohľadávku na poistnom zhruba 56 miliónov eur. Dlžníci bez splátkového kalendára sa vraj u nej žiadnej výnimky nedočkajú a plánovanú zdravotnú starostlivosť si musia hradiť sami v plnom rozsahu. Rovnako to majú aj neporiadni klienti Dôvery. „Nechceme, aby dlžníci boli čiernymi pasažiermi zdravotníckeho systému,“ dodáva M. Štepianský.

Viac času venujeme výberu mobilného operátora ako zdravotnej poisťovne

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov a exšéfka Združenia zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková v rozhovore pre TREND.

Zaoberajú sa pacienti benefitmi zdravotných poisťovní?

Väčšinou sa ich pacienti domáhajú, až keď nastanú konkrétne zdravotné komplikácie a potrebujú konkrétnu zdravotnú starostlivosť, či zdravotnícku pomôcku. Každý poistenec by však mal už predtým venovať ten deň, dva preverovaniu a rozhodnutiu, ktorá zdravotná poisťovňa mu ponúka na viac práve také služby, ktoré ho zaujímajú. Dnes už ľudia bežne menia a vyjednajú drobné zľavy pri omnoho banálnejších veciach, ako je zdravotná starostlivosť a ich zdravie. Bohužiaľ, aj bez prieskumov si dovolím tvrdiť, že viac času venujeme výberu paušálu a telefónu u telekomunikačného operátora, ako výberu zdravotnej poisťovne. Ukazujú to v konečnom dôsledku aj počty poistencov, ktorí každý rok menia poisťovňu.

Vie si laik reálne vyhodnotiť, ktorá poisťovňa je pre neho najvhodnejšia?

Stále platí, že o zdravotných poisťovniach a ich činnostiach máme málo informácií. Nie sme zvyknutí s nimi aktívne komunikovať, pýtať sa ich a porovnávať služby. Najjednoduchší spôsob je pozrieť si na internete, čo konkrétne poisťovňa ponúka svojim poistencom na viac.

Internet nie je asi vhodný pre každého.

Ak na internete tieto informácie nenájdem, stále je tu možnosť zavolať do poisťovne a spýtať sa buď na konkrétnu ponuku služieb pre pacientov s konkrétnou diagnózou alebo všeobecne. Seniori by sa nemali hanbiť požiadať svoju rodinu, známych, aby pre nich takýto malý prieskum spravili oni. Ide o zdravie, zdravotnú starostlivosť, a v konečnom dôsledku aj o peniaze a čas, ktorý by mohol pacient ušetriť pri správnej voľbe zdravotnej poisťovne. Na škodu samozrejme nie je ani porozprávať sa s inými pacientmi o ich konkrétnych skúsenostiach so zdravotnými poisťovňami.

Na základe akých kritérií by si teda mali ľudia vybrať svoju poisťovňu?

Pacienti s chronickými ochoreniami by si mali vopred zistiť, ako bude nová zdravotná poisťovňa postupovať v prípadoch, kedy sa vyžaduje súhlas revízneho lekára. Pri pacientoch, ktorí nemajú akútne alebo chronické problémy, je dôležité odhadnúť, akú zdravotnú starostlivosť môžu teoreticky potrebovať viac. Respektíve, u ktorej poisťovne môžu získať, napríklad cez partnerské programy, výhody, ktoré ho zaujímajú. Rovnako dnes najmä pre elektronicky zdatnejších pacientov hrá významnú úlohu aj spôsob komunikácie s poisťovňou.

Služby a benefity zdravotných poisťovní
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera Union ZP
Počet zazmluvnených
všeobecných lekárov pre dospelých 2 374 2 454 2 164
všeobecných lekárov pre deti 1 189 1 249 1 064
špecialistov 5 313 5 488 5 430
gynekológov 674 609 698
stomatológov 2 432 2 657 1 953
ústavných zdravotníckych zariadení 155 129 153
Počet kamenných pobočiek 81 74 41
Počet poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť 2014 4 251 1 265 58
Počet poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť 2015 2 829 960 52
Rozdiel -1422 -305 -6
Počet poistencov 3 267 002 1 440 810 452 308
Elektronické služby ePobočka elektronická pobočka online pobočka
výpis účtu poistenca elektronická zdravotná karta a SOS karta prístupná záchranárom zmena identifikačných údajov
zmena identifikačných a kontaktných údajov služba Bezpečné lieky aplikácia Domáci doktor
prehľad o stave saldokonta, predpisoch a platbách, elektronické ročné zúčtovanie informácia, koľko ste mohli ušetriť na liekoch elek. výpis z účtu poistenca
overovanie poistného vzťahu poistencov a zmluvných vzťahov poskytovateľov notifikácie preventívnych prehliadok a plánovaných hospitalizácií sms / e-mailové notifikácie o nedoplatkoch
overovanie platnosti európskeho preukazu zdravotného poistenia online predplnené tlačivá a žiadosti pri nedoplatku voliť si výšku aj termín splátok
vyhľadávanie zmluvného poskytovateľa, liekov, zdravotníckych pomôck prehľad, kto a v akom období za vás platil odvody prehľad platieb platiteľa poistného
overenie úhrady poisťovne, úhrady poistenca za lieky, nároku na doplatky za lieky prehľad úhrad poistného s informáciou o dlhoch / preplatkoch prehľad ročných zúčtovaní
online tlačivá a žiadosti úhrada internetbankingom / kartou online prihláška do ZP a ďalšie tlačivá a žiadosti
zasielanie notifikácií k nepokrytým obdobiam online potvrdenie o záväzkoch a pohľadávkach do 5 minút prehľad, kto za vás platil odvody
zobrazenie a riešenie nesúladov v mesačných výkazoch pre zamestnávateľov upozornenie na chýbajúce alebo chybné doklady a možnosť rýchlej opravy výsledok z ročného zúčtovania a podanie námietky na výsledok
generovanie opravného dokladu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prehľad svojich zamestnancov – poistencov ZP vyhľadávať zmluvných poskytovateľov ZS, zdravotné pomôcky a lieky
Preplácané výkony nad rámec zákona očkovanie proti chrípke rozšírena preventívna prehliadka zameraná na ochorenia srdca a kardiovaskulárne choroby u vybraných všeobecných lekárov očkovanie proti chrípke
3. dávka vakcíny proti vírusovej hepatitíde B, a čiastočne aj 3. dávka kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a hepatitíde B v sume zodpovedajúcej cene 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B. preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov do 10 pracovných dní vo vybraných zdravotníckych zariadeniach vyšetrenie z kvapky krvi, tzv. CRP vyšetrenie
test na okultné krvácanie vo veku nad 40 rokov (v dvojročnom intervale) očkovanie proti chrípke od septembra do konca februára EKG vyšetrenie u všeobecného lekára pre dospelých
cytologické vyšetrenie z krčka maternice od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva očkovanie proti pneumokokom preventívne vyšetrenie rakoviny krčka maternice pre ženy od 18. roku veku (podľa zákona od 23 rokov )
vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody pri preventívnej prehliadke tretiu očkovaciu látku proti kliešťovej encefalitíde preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva a konečníka nad rámec zákona už od 40. roku veku (podľa zákona od 50 rokov )
urologická prehliadka každé tri roky u mužov od 40. rokov očkovanie proti vírusu HPV v 13. roku života preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty u muža nad rámec zákona už od 40. roku v dvojročných intervaloch(podľa zákona od 50 rokov v trojročných intervaloch)
stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou pri preventívnej prehliadke vrátenie doplatkov za lieky do výšky 200 eur nad rámec zákona deťom a ich rodičom očkovanie proti meningokokom vakcínou Neisvac C
vyšetrenie z kvapky krvi, tzv. CRP vyšetrenie
Zľavy a iné benefity 30 % na vitamínové prípravky a doplnky zdravej výživy Green-Swan Pharmaceuticals 50 % z ceny všetkých troch dávok vakcíny proti žltačke A a B poistencom nad 16 rokov polročné vyhodnocovanie predpísaných liekov
10 % na vitamíny od spoločnosti Vitar Baby kufrík pre novonarodené dieťa 70-eurový príspevok na vyšetrenie potravinovej intolerancie
zľavy na redukčné programy kompliment a publikácie kompliment 10 až 25 % z kúpeľného alebo relaxačného pobytu v hoteloch v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany alebo Smrdáky pre darcov krvi – držiteľov plakiet 50 % na vakcínu Silgard alebo Cervarix proti infekcii HPV
3 % z ceny nadštandardných diagnosticko-preventívnych prehliadok Uniklinika, Prievidza 50 % za nadštandardnú izbu v nemocnici 50 % na vakcínu Silgard chlapcom vo veku 13 až 15 rokov proti genitálnym bradaviciam
do 30 % na pobyty v kúpeľoch 10 % na vybrané zákroky na klinike reprodukčnej medicíny na Slovensku 50 % na jednu dávku očkovacej látky Pneumo 23 proti pneumokokom
10 až 15 % na rekreačné pobyty CK Satur Travel vitamínový doplnok pre darcov krvi 50 % na vakcínu Varivax proti ovčím kiahňam
5 eur zo špeciálnych akcií bez obmedzenia veku a zo Senior Travel 55+ v cestovnej kancelárii Pegas Tour príspevok 33,19 eur pre poistencov vo veku 30 až 60 rokov, ktorí absolvovali diagnosticko-preventívnu prehliadku Zdravé srdce 30 % na vakcínu Twinrix Adult proti hepatytíde typu A a B poistencom nad 16 rokov
10 až 15 % na ubytovanie v hoteloch Sorea príspevok na úhradu vyšetrenia či liečby u nezmluvného lekára 30 % na očkovacie látky proti hepatitíde typu A
50 % z ceny karty HolidayCard vyšetrenie pri akútnych stavoch u všeobecných lekárov, stomatológov, internistov na klinike ProCare pri prechodnom pobyte v Bratislave, Košiciach a Nitre 20 % na očkovacie látky Rotarix a Rotateq proti rotavírusom poistencom od 6 do 32 týždňov
10 až 18 % na rekondično-rehabilitačné pobyty príspevky na rehabilitácie, operácie, zahraničnú liečbu, nákup liekov a zdravotných pomôcok 20 % na vakcínu Meningococcal Polys.Vaccine A+C proti meningokokom
10 % na produkty ISOline do 20 % na kúpeľné pobyty 50 % na očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde
10-15% na prírodné produkty pre zdravie od TEREZIA COMPANY bezplatné poradenstvo a edukácia pre diabetikov pôrodná asistencia
10 % na produkty Allga San 40 % z poplatku za ročnú starostlivosť v NsP Medissimo
10 % na kozmetiku Granatapfel proti starnutiu pleti vitamínový balíček pre darcov krvi
5 % na výrobky značky Curaprox a Curasept zľavy v kúpeľoch, optike, fitnescentrách, na športoviskách, v predajniach športových odevov
5-12 % z ceny letného jazykového pobytu pre študentov od 7 do 17 rokov spoločnosti Cudzie jazyky-Mikulášová, s.r.o. 20 % na Komplexné individuálne zdravotné poistenie zdravie Maxi
7 % z ceny stredoškolského štúdia v zahraničí spoločnosti Cudzie jazyky-Mikulášová, s.r.o. 35 % na Celoročné cestovné poistenie pre držiteľov študentských a učiteľských kariet
10 % na prírodné vitamíny Jamieson 50 % na Individuálne komplexné cestovné poistenie do zahraničia
10 % na dojčenskú mliečnu výživu France Lait 15 % na Celoročné cestovné poistenie pre opakované cesty
10 % na tlakomer s detekciou atriálnej fibrilácie Microlife 50 % na Poistenie nepretržitej telefonickej služby lekára
10 % na kozmetiku z Mŕtveho mora 20 % na Poistenie ušlého zárobku
Tlakomery OMRON – 15 % zľava + kalibrácia v cene 10 % na úrazové poistenie Union Istota
zľavy na Fitliner Training - tréningový systém pod dohľadom profesionálneho trénera cez web kameru 5 % na poistenie motorových vozidiel
5 % na poistenie rodinných domov, bytov a poistenie domácnosti
Pameň: Zdravotné poisťovne, ÚDZS

Vydavateľ TRENDU News and Media Holding aj ZP Dôvera patria do portfólia finančnej skupiny Penta.