Poľsko je spoľahlivé, potvrdila agentúra Fitch

Poľský premiér Donald Tusk. Zdroj: SITA/AP

Zároveň potvrdila rating dlhodobých nezabezpečených záväzkov v zahraničnej mene na stupni A- a v domácej mene na úrovni A. Stropný rating krajine potvrdila na úrovni AA- a krátkodobý emisný rating v zahraničnej mene na stupni F2.

Potvrdenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti Poľska vyplýva z pokračovania ekonomického zotavovania, ktoré je relatívne silné a čoraz viac je poháňané domácim dopytom.

Fitch prognózuje, že v tomto roku sa HDP zvýši o 3,4 percenta. Agentúra pritom predpovedá mierne zrýchlenie hospodárskeho rastu Poľska v rokoch 2015 a 2016, keďže sa zlepšujú ekonomiky kľúčových obchodných partnerov krajiny.

Podľa agentúry poľský bankový sektor je naďalej podporou ratingov krajiny. Sektor je dobre kapitalizovaný a ziskový. Objem úverov súkromnému sektoru v máji medziročne posilnil o zhruba 6 percent.

„Silnejší ekonomický rast a ďalšia štrukturálna konsolidácia by mali viesť k poklesu deficitu verejných financií v tomto roku na úroveň zhruba 3,2 až 3,3 percenta HDP z úrovne 4,3 percenta HDP, na ktorej bol v minulom roku,“ konštatovala agentúra.

Chorvátsko o stupeň horšie 

Agentúra Fitch zhoršila Chorvátsku dlhodobý emisný rating v zahraničnej mene na stupeň BB z úrovne BB+. Zároveň krajine znížila emisný rating v domácej mene na úroveň BB+ z BBB-. Výhľad týchto ratingov je stabilný.

Rating dlhodobých nezabezpečených záväzkov v zahraničnej mene Fitch Chorvátsku znížil na BB z úrovne BB+ a v domácej mene na BB+ z úrovne BBB-. Stropný rating krajiny agentúra zhoršila na BBB- zo stupňa BBB. Krátkodobý emisný rating v zahraničnej mene potvrdila na úrovni B.

Zhoršenie dlhodobých emisných ratingov je dôsledkom presvedčenia agentúry Fitch o tom, že sa zvýšili riziká ohrozujúce schopnosť Chorvátska stabilizovať v strednodobom horizonte deficit verejných financií, ktorý je v pomere k HDP vysoký. Dlhotrvajúca recesia naďalej poškodzuje perspektívu fiškálnej konsolidácie Chorvátska, konštatoval Fitch.

Agentúra však uviedla, že ratingy Chorvátska a ich stabilný výhľad podporuje to, že krajina má vysoký príjem na obyvateľa v porovnaní s inými štátmi s ratingom na úrovni BBB a BB. Okrem toho domáci kapitálový trh je dobre rozvinutý a spolu so silným bankovým sektorom zväčšuje flexibilitu vo fiškálnej oblasti.