Politická reklama sa bude môcť vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Vyplýva to z novely zákona o volebnej kampani, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Vysielací čas by mohli získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou by sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev.

online
Neprehliadnite

Reklama v online médiách je výhodná ako nikdy predtým

Predkladatelia tvrdia, že regionálne a lokálne médiá nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá býva zhrnutím volebných programov a zámerov kandidátov. Navrhujú preto, aby RTVS a iný vysielateľ s licenciou mohli vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní. ,,Pomerne veľký časový rozsah hodín je navrhnutý z dôvodu, že v komunálnych voľbách kandiduje vzhľadom na veľký počet obcí a miest aj veľký počet kandidátov," vysvetlili koaliční poslanci v dôvodovej správe.

Neprehliadnite

Súťaž od Sporiteľne porušila pravidlá, reklama nočného klubu pri škole je v poriadku

Kandidáti na poslancov, ktorí zároveň kandidujú aj na predsedov samosprávnych krajov, primátorov či starostov, budú mať podľa schválenej úpravy nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorú im pridelili ako kandidátom na predsedu samosprávneho kraja, primátora či starostu. Vysielateľ by tiež podľa navrhovanej legislatívy mohol vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre jednotlivých kandidátov vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. V takom prípade by mal povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu projekt programu. Poslanci pripomínajú, že podobné princípy platia pri voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta SR. Zákon má byť účinný od 1. januára 2021.