Konzultatívne fórum generálnych prokurátorov a riaditeľov prokuratúr členských štátov EÚ zdôraznilo nezávislosť úradov prokuratúr v EÚ ako základu pre fungovanie demokratického právneho štátu s cieľom ochrany práv občanov a verejného poriadku.

„Je potrebné vytvoriť podmienky nezávislosti prokuratúry na národnej úrovni, bez zasahovania politickej moci a súčasne sa na otázku nezávislosti prokuratúry pozerať ako na nadnárodný, komplexný problém,“ uviedli účastníci fóra na webe Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Prispieť k tomu má aj podpora priamych kontaktov na komunikáciu či výmena skúseností medzi generálnymi prokurátormi EÚ.

Konzultatívne fórum sa uskutočnilo 14. a 15. októbra v hybridnom formáte – prezenčne aj prostredníctvom videokonferencie. Zúčastnil sa na ňom aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a okrem ďalších šéfov prokuratúr aj hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová. GP SR o tom informovala na svojom webe.

Jednou z tém bola Digitálna stratégia Európskej komisie, jej vplyv na vyšetrovanie trestných činov v členských krajinách a finančná podpora zo strany Únie.

„Bola zdôraznená nevyhnutnosť razantnejšieho zavádzania digitalizácie v justičnom prostredí, ktorá sa prejavila práve počas pandémie ochorenia covid-19," uviedli účastníci podľa webu GP SR. Diskutovalo sa o problematike cezhraničnej komunikácie a výmeny informácií medzi justičnými orgánmi, tiež o posúdení vplyvov z hľadiska ochrany osobných údajov.

Laura Codruta Kövesiová informovala o činnosti Európskej prokuratúry. Tá otvorila od júna tohto roka, keď začala svoju činnosť,  350 vyšetrovaní podvodov voči rozpočtu EÚ, pričom odhadovaná škoda predstavuje zhruba 4,6 miliardy eur. Doteraz spracovala viac ako 2 000 trestných oznámení.

Hlavná európska prokurátorka vyzdvihla podporu zo strany členských krajín, špeciálne krajín podieľajúcich sa na posilnenej spolupráci, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

generálny prokurátor SR Maroš Žilinka
Neprehliadnite

Sudcovia sa vyslovili proti znevažovaniu generálneho prokurátora a „devastácii právneho štátu“