„Je to jeho profesijná minulosť, keď sa za 17 rokov v polícii od pochôdzkara vypracoval na šéfa elitného vyšetrovateľského tímu Gorila, čo svedčí o jeho odborných, ale aj manažérskych schopnostiach. Druhým dôvodom je jeho morálna integrita a tretím spoločný pohľad, ktorý máme na to, ako sa má vyvíjať práca mestskej polície v Bratislave a zvyšoval sa pocit bezpečia v hlavnom meste,“ argumentoval ešte koncom januára M. Vallo.

V doprave chce „individuálny výchovný účinok“

M. Gajdoš priznal, že súlad jeho predstáv o fungovaní polície na miestnej úrovni s ideami, ktoré prezentoval Vallo vo svojom predvolebnom Pláne B, boli silnou motiváciou reagovať na primátorovu ponuku kladne.

„V spolupráci so štátnou políciou chcem v prvom rade zanalyzovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste a zvýšiť hliadkovú a monitorovaciu činnosť v najrizikovejších zónach,“ povedal o svojich plánoch.

Mestská polícia by podľa neho mala aktívne vyhľadávať rizikové situácie a predchádzať im. „Takisto je potrebné zvýšiť objasnenosť na úseku priestupkov voči majetku, ktorá je v porovnaní s objasnenosťou priestupkov na úseku cestnej premávky nízka,“ uviedol. V prípade pokút za dopravné priestupky sa M. Gajdoš prihovára za to, aby sa viac uplatňoval „individuálny výchovný účinok“.

Políciu v Bratislave bude viesť muž, ktorý na protest odišiel z tímu Gorila

M. Gajdoša navrhol primátor, na mestskom zastupiteľstve mu dali hlasy všetci poslanci. Zdroj: TASR / Daniel Veselský

Končí aj šéf mestských lesov

M. Gajdoš víta ambíciu magistrátu zvýšiť rozpočet mestskej polície o jeden milión eur. „Podľa mojej predstavy a príkladov dobrej praxe by sme mali dospieť aspoň k stavu, že na jedného príslušníka mestskej polície pripadá 1000 obyvateľov, dnes je to približne 1600 obyvateľov.“

M. Vallo ráta s tým, že v štruktúrach mestskej polície ostane aj I. Lechner, ktorý ju viedol doteraz. „Máme o to záujem a takto s pánom Lechnerom komunikujeme, vidíme veľký priestor využiť jeho skúsenosti a schopnosti, ale i vzdelanie z odboru dopravy pri organizácii a zabezpečovaní parkovacej politiky v meste, ktorú potrebujeme zaviesť.“

V rovnaký deň skončil vo funkcii riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave Juraj Zikmund. Organizáciu bude do vymenovania nového riaditeľa viesť Jana Znášiková. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.

J. Zikmund pracoval vo funkcii riaditeľa Mestských lesov v Bratislave od októbra 2015. Koncom januára požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou, a to ku dňu 7. februára.