A. Danko na otázky ohľadom vyšetrovania jeho práce neodpovedal. Prácu s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty z roku 2000 zostavil z prebratých textov z viacerých publikácií, pripomína Denník N.

Dankovu prácu posudzovala začiatkom minulého roka špeciálna komisia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici( UMB). Správu predložila akademickému senátu, ktorý o nej rokoval.

V správe sa okrem iného tvrdí, že citácie, ktoré v práci boli, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. Zistilo sa, že 63 strán v Dankovej práci obsahovali zhody so zdrojovou literatúrou, boli odkopírované.

„Správu predmetnej komisie beriem v celom rozsahu na vedomie. Prehlasujem, že som jej výnimočné zriadenie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy som do jej práce nezasahoval. Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi. Žiaden zákon nebol porušený. V celom texte však nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali. Ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlakom politikov a médií a nevydali voči mne účelový rozsudok,“ uviedol vtedy na obranu A. Danko.