Domové prehliadky a prehliadky iných priestorov vykonávajú jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru pre podozrenia zo spáchania trestných činov nebezpečného prenasledovania a porušenia dôvernosti ústneho a iného prejavu.

Účelom predmetných úkonov je „zaistenie počítačovej techniky a iných nosičov informácií ktoré budú následne predložené na znalecké skúmanie“.

Polícia ďalšie informácie poskytovať nemôže. „Vzhľadom k tomu, že v danej veci aktuálne prebiehajú uvedené úkony trestného konania nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť k vyšetrovanému prípadu viac informácií,“ tvrdí polícia.