Ide o oficiálnu reakciu poľskej vlády na rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý rozhodol, že ťažba dreva bola v rozpore s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. Rozhodnutie privítali ochrancovia životného prostredia.

Zároveň však vyzvali na zrušenie rozhodnutia predošlého ministra životného prostredia z roku 2016, ktoré pripravilo pôdu na zvýšenie ťažby dreva v Bielovežskom pralese. „Je to krok správnym smerom, ale čakáme aj na ďalšie anulovanie,“ ktoré by malo celú záležitosť uzavrieť, povedala Agata Szafraniuková, predstaviteľka organizácie ClientEarth.

Európska komisia (EK) vydala ešte v apríli 2017 odôvodnené stanovisko, v ktorom Varšavu žiadala o zastavenie výrubu. Na splnenie požiadavky jej vtedy dala jeden mesiac. Keďže tak Poľsko neurobilo, Brusel odovzdal túto záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.

Ten dal v apríli za pravdu EK v tom, že rozhodnutie poľských úradov o výrube bolo porušením povinností, ktoré má táto krajina na základe smerníc týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

Bielovežský prales je najstarším a najväčším pralesom na európskom území a od roku 1979 svetovým dedičstvom UNESCO. Rozprestiera sa na ploche 150-tisíc hektárov na území Poľska a Bieloruska.

Vznikol pred 10-tisíc rokmi a dlho existoval bez zásahu človeka aj vďaka tomu, že poľská šľachta si ho vyhliadla ako lovecký revír. Prales je domovom najväčšieho európskeho cicavca zubra, ako aj ďalších približne 20-tisíc živočíšnych druhov.