Relatívne vysoká pokuta však nie je sankciou za plytvanie s verejnými zdrojmi ani vypísanie súťaže na poslednú chvíľu. SBA sa podľa kontrolórov previnila tým, že neoverila podpisy spíkrov, ktorí prisľúbili účasť na konferencii.

TechMatch Global Slovakia 2015 mala priviesť do Bratislavy investorov, veľké mená zo sveta inovácií a zviditeľniť Slovensko na startupovej mape sveta. Konferencia skutočne pritiahla pozornosť médií, no celkom z iných dôvodov. 

Pár dní pred ňou slovenskí startupisti na sociálnych sieťach upozornili, že rozpočet 1,4 milióna eur výrazne presahuje rozpočty podobných podujatí a mnohé položky v ňom sú predražené. Napríklad známy event Pioneers vo Viedni pracuje so štátnou pomocou zhruba pol milióna eur a slovenský Startup Awards je financovaný čisto zo súkromných zdrojov a vychádza na približne 150-tisíc eur.

Slovenská startupová scéna preto vyhlásila bojkot podujatia, ku ktorému sa pridalo vyše štyritisíc ľudí. 

Pokutu za TechMatch potvrdili. Nie za nehoráznu sumu, ale byrokratický detail

Zdroj: sbagency.sk

Šéf Slovak Business Agency Branislav Šafárik nedokázal nezrovnalosti uspokojivo vysvetliť a rezignoval na svoju funkciu.

Po odchode naďalej pôsobil v službách štátnych inštitúcií, pracoval napríklad pre Národný holdingový fond či ako ambasádor Slovenska v programe Európskej komisie pre podporu malých a stredných podnikov. V súčasnosti pracuje v súkromnej sfére.

Formálne chyby

Úrad pre verejné obstarávanie napokon našiel v postupe SBA dve formálne pochybenia pri výbere dodávateľa konferencie.

Hlavná hviezda večera Guy Kawasaki nepodpísal prísľub účasti osobne, ale v zastúpení svojho agenta a dodávateľ akcie nepriložil splnomocnenie agenta na tento úkon. Dodávateľ podujatia – firma ADOM. M Studio tiež predložila SBA dokumenty, ktorými garantovala príchod dvoch spíkrov, ale ich podpisy sa nezhodovali s inými dokumentmi, na ktorých sa podpisy tiež nachádzali.

„Obstarávateľ mal vyzvať dodávateľa na nápravu a vysvetlenie nesúladu. To prikazuje zákon a keďže zákon nesplnili, úrad konštatoval porušenie princípu transparentnosti, čím sa dopustili správneho deliktu a v druhostupňovom konaní mu úrad potvrdil pokutu 10-tisíc eur,“ uviedol hovorca Úradu pre verejné obstarávanie Ján Mažgút.

Úrad podľa neho neskúmal finančné zabezpečenie podujatia, ale len súlad so zákonom o verejnom obstarávaní.

Bez zodpovednosti

„Prekvapuje ma, že dostali pokutu za formálne veci a nie za to, čo skutočne viedlo k spackanému obstarávaniu, teda narýchlo uskutočnený tender a účasť len jedného uchádzača v ňom, ktorý navyše nemal s akciami pre IT komunitu skúsenosti,“ hovorí riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) Gabriel Šípoš. Aj napriek tomu vníma rozhodnutie úradu pozitívne v tom, že akcia neostala nepotrestaná. „Aj keď to nemuselo trvať až dva roky,“ dodal.

Pokutu za TechMatch potvrdili. Nie za nehoráznu sumu, ale byrokratický detail

Zdroj: Maňo Štrauch

Ďalším problémom je podľa neho to, že sankciu zaplatí štátny úrad z verejných zdrojov a osoby, ktoré stáli za chybami a nesprávnymi rozhodnutiami Slovak Business Agency nemajú niesť žiadnu zodpovednosť. 

Agentúra vyhlásila, že „rešpektuje rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, avšak sa nestotožňuje s jeho závermi a výškou uloženej pokuty. Na základe uvedeného SBA zvažuje ďalšie právne kroky nakoľko predmetné rozhodnutie je preskúmateľné súdom."

Pokuta by mala byť podľa riaditeľa TIS G. Šípoša zosobnená tým, ktorí pripravovali verejné obstarávanie, vrátane riaditeľa úradu, podľa toho, ako bola ich zodpovednosť upravená v pracovných zmluvách, prípadne do výšky trojnásobku platu, tak ako to hovorí zákonník práce.

„Pán Šafárik odstúpil ešte pred dvomi rokmi krátko po vypuknutí škandálu. Kým však nebude vyvodzovaná aj osobná finančná zodpovednosť vnútri štátnych firiem a inštitúcií, tak bude motivácia robiť predražené akcie aj naďalej silná,“ upozornil.

Časť sankcie – opäť podľa toho, ako to bolo upravené v zmluve, by mal niesť sprostredkovateľ verejného obstarávania. V tomto prípade eseročka PP & P CO, ktorá figuruje v dokumentoch o sankcionovanom verejnom obstarávaní. „Očakával by som, že od nich bude SBA vymáhať časť sankcie,“ dodal G. Šípoš.