Elektronické mýtne systémy v rámci Európskej únie (EÚ) sa navzájom prepoja. Platenie mýta v Únii by tak malo byť ľahšie. Uľahčí sa aj cezhraničná výmena informácií o neuhradenom cestnom mýte v EÚ. Počíta s tým novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v stredu schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

„Konečne budeme môcť pokutovať za delikty typu neuhradená diaľničná známka alebo neuhradené diaľničné mýto, konečne budeme môcť pokutovať aj zahraničných vodičov. Doteraz to nebolo možné,“ skonštatoval po schválení zákona minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Vodiči budú môcť byť pokutovaní v zahraničí

Poukázal však na to, že aj slovenskí vodiči, ktorí spôsobia delikt podobného typu v inom členskom štáte EÚ, tiež budú môcť byť vďaka takémuto systému pokutovaní. V súvislosti s deliktmi zahraničných vodičov na území SR očakáva príjem do štátneho rozpočtu okolo 4,5 milióna eur.

Kamióny prichádzajú do prístavu v Belfaste, jednom z hlavných tranzitných bodov medzi Veľkou Britániou a Európou v írskom Dubline
Neprehliadnite

Pravidlá vysielania vodičov cestnej dopravy v rámci EÚ sa zjednotia

Účelom návrhu zákona je transpozícia európskej smernice. Jej cieľom je harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných na objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte Únie. Zámerom je rovnako zaručenie interoperability, teda vzájomného prepojenia elektronických mýtnych systémov v EÚ.

Návrhom zákona by malo dôjsť k úprave poskytovania údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií spáchaných na území SR a opačný postup, teda postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov.

Elektronický mýtny systém

Ustanoviť sa tak má elektronický mýtny systém, ktorý prostredníctvom súboru prvkov a prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnou jednotkou umožňuje integráciu poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta a jej prevádzku.

Technológie a palubné jednotky využívané v oblasti európskej elektronickej služby mýta budú podľa návrhu musieť spĺňať požiadavky na interoperabilitu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ako správca výberu mýta v SR by mala vykonávať aj funkciu mýtneho úradu pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta a zároveň má byť hlavným poskytovateľom mýtnych služieb. Správca výberu mýta bude musieť uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.

KK34 Manchester - Autá a hasičské auto čakajú na čerpacej stanici v Manchestri 27. septembra 2021. Kríza s pohonnými látkami v Británii naberá na sile. V niektorých oblastiach, najmä vo veľkých mestách, vykúpili Briti v pondelok pohonné látky na 90 % čerpacích staníc. Paniku vyvolali problémy s distribúciou palív v krajine, čo je dôsledok vízových obmedzení zavedených pre zahraničných vodičov nákladných áut. FOTO TASR/AP
Vehicles including a fire engine queue at a petrol station in Manchester, E
Neprehliadnite

Len nedávno sa Veľká Británia lúčila s EÚ a už volá o pomoc pre krízu pohonných hmôt

Vozidlo podľa MDV prejde naprieč EÚ po spoplatnených cestách a uhradí mýto na základe jednej zmluvy. O správne podklady na výber mýta sa má postarať elektronické zariadenie, tzv. interoperabilná palubná jednotka.

„V rámci služby európskeho elektronického výberu mýta bude stačiť len jedno takéto zariadenie pre každé vozidlo. Európska služba elektronického výberu mýta má uľahčiť platenie mýta v rámci celej Európskej únie a má byť k dispozícii na všetkých dnes spoplatnených úsekoch ciest, mostoch, tuneloch a trajektoch,“ konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe.

Upraví sa lehota na udelenie pokuty

V súvislosti s pokutovaním zahraničných porušovateľov povinností sa zároveň upraví lehota na udelenie pokuty. Ak bude správny delikt spáchaný držiteľom alebo vlastníkom vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ, rozkaz o udelení pokuty vrátane informačného listu obsahujúceho údaje o spáchaní správneho deliktu by sa mal zaslať aj v jednom z úradných jazykov členského štátu EÚ, v ktorom je vozidlo evidované.

Ustanoví sa tiež postup národného kontaktného miesta EUCARIS Ministerstva vnútra SR pri vybavovaní žiadostí iného členského štátu o poskytnutie nevyhnutných údajov z evidencie vozidiel s cieľom objasnenia neuhradenia mýta alebo cestného poplatku na území žiadajúceho členského štátu.