Prepad cestovného ruchu v dôsledku obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19, bude stáť globálnu ekonomiku v rokoch 2020 a 2021 viac ako 4 bilióny USD (3,38 bilióna eur).

To je oveľa horší odhad, ako sa očakávalo, pretože očkovanie je nerovnomerné, zvlášť v rozvojových krajinách, ktoré sú veľmi závislé od zahraničných turistov.

Podľa správy Konferencie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) len v tomto roku by straty mohli dosiahnuť 1,7 - 2,4 bilióna USD, aj keď sa medzinárodný cestovný ruch v druhej polovici roka bude zotavovať v krajinách ako USA, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, ktoré majú vyššiu mieru zaočkovanosti.

Štúdia pritom poukazuje na vplyv nerovného prístupu k vakcínam na celom svete. Podľa UNCTAD môžu rozvojové krajiny niesť na svojich pleciach väčšinu - až 60 % z odhadovaných strát na globálnom hrubom domácom produkte (HDP).

Správa tiež upozorňuje, že kríza v cestovnom ruchu sa ešte ani zďaleka neskončila. V mnohých regiónoch s nízkou zaočkovanosťou stále platia cestovné obmedzenia a zákazy.

Podľa štúdie, na ktorej sa podieľala aj Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO), zotavenie tohto odvetvia a k návratu počtu zahraničných turistov na tzv. predpandemickú úroveň sa neočakáva skôr ako v roku 2023.

To najviac pocítia štáty ako Thajsko či Turecko, ktorých ekonomiky sú závislé od zahraničných turistov. Pokles cestovného ruchu však ohrozuje aj úzko prepojené odvetvia, ako sú výroba potravín, nápojov, maloobchod, komunikácie a doprava.

Celkovo pokles cestovného ruchu viedol k priemernému nárastu nezamestnanosti nekvalifikovanej pracovnej sily o 5,5 %, pričom toto odvetvie zamestnáva veľa žien a mladých ľudí.

Cestovný ruch je životne dôležitým zdrojom príjmov pre milióny obyvateľov. Pokrok pri očkovaní na ochranu komunít a podporu bezpečného opätovného reštartu cestovného ruchu je preto zásadný pre obnovenie pracovných miest a generovanie potrebných zdrojov, najmä v rozvojových krajinách, skonštatoval generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikašvili.

Vo vyspelých krajinách sa vyhliadky na dovolenku v zámorí zlepšujú. Podľa júnového prieskumu spotrebiteľskej dôvery inštitútu Conference Board stúpa počet Američanov, ktorí plánujú cestu do zahraničia.