V rámci povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel nastávajú od 1. júna pre štáty Rusko a Bielorusko zmeny. Ako ďalej informuje Slovenská kancelária poisťovateľov, vodič vozidla z týchto dvoch krajín si bude musieť od júna pred vstupom na Slovensko uzatvoriť hraničné poistenie.

Potvrdenie o platnom poistení môže v rámci kontroly pýtať slovenská polícia. Zelená karta, ktorú vydala bieloruská alebo ruská poisťovňa, je od júna na Slovensku neplatná.

Platná je zelená karta vydaná Slovenskou kanceláriou poisťovateľov alebo zelená karta vydaná v mene kancelárie z iného členského štátu EÚ. Hraničné poistenie pre Slovensko je možné uzatvoriť v Slovenskej kancelárii poisťovateľov, a to osobne alebo e-mailom. Informácie o postupe a požadovaných dokladoch sú dostupné na stránke inštitúcie.

Škody spôsobené vozidlami registrovanými na Slovensku na území Ruska a Bieloruska od júna nebudú hradené z povinného zmluvného poistenia uzavretého na Slovensku. Motoristi so slovenským EČV vstupujúci na územie týchto štátov sú povinní si na hraniciach príslušných štátov zabezpečiť takzvané hraničné poistenie. Toto kryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla na príslušnom území.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračný obrázok
Neprehliadnite

Poisťovne nevedia, čo majú robiť s PZP na kolobežky. Draho na to môžu doplatiť ich používatelia