„Aktuálne evidujeme až 609 poistných udalostí spôsobených januárovou snehovou kalamitou. Až 560 škôd sa týka privátneho majetku, najčastejšie domov, garáží a plotov. Výšku škôd sme vyčíslili predbežne na 300-tisíc eur,“ bilancuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.

Najviac hlásení prišlo zo severu Slovenska, z okresov Námestovo, Čadca a Žilina, kde je situácia najkritickejšia. Klienti najčastejšie hlásia poškodené strechy od náporu snehu a ľadu, poškodené prístrešky a samostatne stojace garáže či hospodárske budovy, odtrhnuté či poškodené odkvapové žľaby na rodinných domoch, ale aj spadnuté a poškodené oplotenia.

Veľmi časté sú aj poškodené maľovky a zatečené steny a stropy z poškodených striech a topiaceho sa snehu. Výšky jednotlivých škôd sa v závislosti od rozsahu poškodenia majetku pohybujú v stovkách až tisíckach eur. Najväčšou škodou, ktorú poisťovňa eviduje, je kompletne zničená strecha rodinného domu po preborení tiažou snehu vo výške 20-tisíc eur.

„Očakávame, že počet poistných udalostí ešte narastie. S oteplením totiž pribúdajú hlásenia škôd spôsobených atmosférickými zrážkami a topiacim sa snehom. Majiteľom nehnuteľností preto odporúčame pravidelne kontrolovať a odstraňovať nápor snehu na strechách,“ radí L. Muthová.

Poisťovňa Generali zaznamenala v súvislosti so snehovou kalamitou v uplynulých dňoch škody na majetku vo výške viac ako 110-tisíc eur. Výška škôd sa v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte navýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti. Najviac poistných udalostí eviduje poisťovňa v oblastiach, ktoré snehová kalamita postihla najsilnejšie, čiže zo severu Slovenska.

„Najviac škôd na majetku nám nahlásili klienti zo Žilinského kraja. Pomerne vysoký počet však zaznamenal aj Bratislavský kraj. Ide najmä o škody na majetku spôsobené tiažou snehu, napríklad poškodené krovy striech, dažďové žľaby, preborený skleník či strhnuté oplotenie, ktoré nevydržalo nápor snehu,“ vysvetľuje Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne.

Práve tiaž snehu zapríčinila až 65 percent nahlásených škôd z poistenia majetku. Z hľadiska tohto rizika je tohtoročná zima v porovnaní s minulou a predminulou výrazne škodovejšia. Viaceré poistné udalosti však spôsobila aj povodeň a záplava či atmosférické zrážky, kedy topiaci sa sneh zapríčinil zatopenie strechy či pleseň na navlhnutých stenách.

Zaznamenané boli aj poistné udalosti z dôvodu víchrice či búrlivého vetra. Sneh a poľadovica skomplikovali aj cestnú dopravu. Poisťovni boli hlásené početné poistné udalosti spôsobené šmykom a nedostatočným ubrzdením vozidiel z dôvodu námrazy a snehu na cestách. Kolízie končili najčastejšie stretom s iným vozidlom alebo nárazom do priekopy, múrikov, stĺpov či dopravných značiek.