Rekonštrukcie a technické vylepšenia rodinných domov zvyšujú ich hodnotu, na čo by majitelia nemali zabúdať aj pri stanovení poistného krytia majetku. V niektorých prípadoch pôvodné zmluvy ani nepokrývajú dodatočne inštalované vybavenie domu.

Úprava poistnej sumy na zmluve je základným krokom pri každej významnejšej investícii do nehnuteľnosti, uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Odporúča v zvýšení poistnej sumy zohľadniť každú investíciu do domu presahujúcu tisíc eur.

Podpoistenie domov

„Veľká časť poistených rodinných domov na Slovensku trpí podpoistením. To v praxi znamená, že ich poistná suma je nižšia ako reálna hodnota domu. Zateplením alebo aj montážou tepelného čerpadla či fotovoltických panelov sa hodnota rodinného domu ďalej zvyšuje,“ upozornil Búlik.

Poistná suma rodinného domu by podľa analytika mala zodpovedať tzv. východiskovej hodnote domu. Táto hodnota hovorí o tom, za aké peniaze je možné dom postaviť nanovo, pričom v tejto hodnote je zahrnutá cena materiálov aj práce.

Podpora znižovania energetickej spotreby

Počet majiteľov, ktorí by si mali poistné zmluvy aktualizovať, sa môže v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť. Slovenská vláda podporí majiteľov rodinných domov pri znižovaní energetickej spotreby. Na dva programy Zelená domácnostiam a Zelená obnova je vyčlenených spolu vyše 600 miliónov eur.

Na samotnú Zelenú obnovu zameranú primárne na zateplenie rodinných domov je určený na roky 2022 - 2026 balík 500 miliónov eur. Zelená domácnostiam, v rámci ktorej štát podporuje výmenu starých energetických zdrojov za ekologické, len tento rok prinesie žiadateľom o podporu 45 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva avizovalo, že je pripravené z Programu Slovensko vyčleniť do budúcnosti ďalších 100 miliónov eur.

Zvýšiť poistnú sumu o súčet faktúr

Pri rekonštrukcii domu odporúča Búlik zvýšiť poistnú sumu o súčet faktúr za materiál a prácu všetkých realizovaných prác.

„Štandardne môžeme vychádzať z toho, že výdavok na rekonštrukciu či technické vylepšenie domu v plnej výške zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Keďže cena stavebných materiálov neustále rastie, a to isté platí aj pre cenu práce, ani drahšia realizácia pripočítaná k doterajšej poistnej sume reálne nehrozí prepoistením,“ uviedol analytik.

Búlik odporúča okrem úpravy poistnej sumy informovať poisťovňu o realizovaných prácach a montáži nových zariadení v rodinnom dome a dožadovať sa odpovede, či je potrebné doplnenie zmluvy.

Kryté riziká

„Takto máte istotu, že rodinný dom vrátane nových úprav je krytý poistením vo všetkých dojednaných rizikách,“ zdôraznil. Napríklad nové tepelné čerpadlo či fotovoltika sú spotrebiče, ktoré pôvodná poistná zmluva nezahŕňa. V takom prípade je za bežných okolností nutné zahrnúť nové vybavenie k zmluve ako pripoistenie.

Oslovené poisťovne však potvrdili, že akceptujú nové tepelné zdroje ako stavebnú súčasť nehnuteľnosti, a preto nie je potrebné žiadne pripoistenie. „Aj keď z nášho prieskumu vyplynulo, že oslovené poisťovne považujú zdroj energie, ktorý je pevne spojený s nehnuteľnosťou, za jej neoddeliteľnú časť, odporúčam si túto skutočnosť preveriť,“ dodal Búlik.

Preveriť si treba v poisťovni aj požadovanú úroveň bezpečnosti, keďže poisťovňa môže napríklad vyžadovať na tepelné čerpadlo prepäťovú ochranu alebo prúdový chránič.

Ďalšie dôležité správy

KK55 New York - Na snímke ľudia na pláži v oblasti Rockaway 19. júla 2022 v New Yorku. Radnica amerického mesta New York v utorok uzavrela všetky pláže v oblasti Rockaway pre kúpanie po tom, ako boli okolitých v pobrežných vodách Atlantického oceánu spozorované žraloky. FOTO TASR/AP
People enjoy the water at Rockaway Beach, Tuesday, July 19, 2022, in the Queens borough of New York. A number of factors, including warming ocean temperatures, are contributing to an expected proliferation of sharks
Neprehliadnite

Pred dovolenkou je užitočné zistiť si, čo všetko poisťovňa prepláca