Podporujete financovanie rodičovského bonusu prostredníctvom nižších odvodov do II. piliera?

43 % Rozhodne nie, štát nemá právo obmedziť ľudí sporiacich si v II. pilieri

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum
Obávam sa, že ďalším znížením príspevkov do 2. piliera by už úplne stratil zmysel.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Nie je to domyslené riešenie, bude to štát stovky miliónov, je to diskriminačné a išlo by to na úrok ostatných sporiteľov a nemali by sme preferovať len jednu skupinu sporiteľov, ktorých deti pracujú na Slovensku.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Nepodporujem. Okliešťovanie druhého piliera sme tu už v minulosti mali. Opätovné zníženie objemu prostriedkov výrazne negatívne ovplyvní najmä mladšiu generáciu, ktorá si na dôchodok zatiaľ sporí kratšie. Takéto zásahy rozhodne neprispievajú k stabilite dôchodkového systému.

Elena Kohútiková, podpredsedníčka dozornej rady, VÚB, a.s.
Nepodporujem rodičovský bonus z viacerých dôvodov – neutešený stav verejných financií, celkovo už dnes podvýživený dôchodkový systém, vytváranie nerovnosti medzi tými, čo si šetria a tými čo nešetria v 2. pilieri, vytváranie nerovnosti medzi prijímateľmi, rodičmi, rôzne zarábajúce deti, deti pracujúce v zahraničí, nezamestnané deti a pod.

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Kapitálovú časť sporenia na dôchodok, druhý a tretí pilier a možno aj iné nástroje, treba posilniť a nie oslabiť. Lebo klesá a aj bude bude klesať pomer produktívnych ľudí v ekonomike v pomere k dôchodcom a teda dôchodok z prvého piliera bude klesať v pomere k priemernej mzde aj k mzde s akou budú zamestnanci odchádzať do dôchodku.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Je to celé nezmysel.

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko
Je nezodpovedné vymeniť dôchodkovú reformu, ktorá má stopnúť prehlbovanie miliardových strát na úsporách ľudí, za dobrodružný návrh rodičovského bonusu. Len v roku 2021 prišli sporitelia v 2. pilieri o 1,5 miliardy eur pre chybný krok vlády z roku 2013. Takouto zmenou Slovensko riskuje, že dôchodkový systém sa o pár desaťročí dostane do neriešiteľnej situácie.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina – Považský Chlmec
Ide len o primitívny populizmus zabalený do pekných argumentov, tak ako celá agenda strany Sme nerodina.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions, a.s.
Dôvodom zavedenia 2. piliera bola neudržateľnosť toho 1. z dôvodu zvyšovania dožitia a nižšej pôrodnosti. Navrhované opatrenie znova siaha na 2. pilier v prospech iluzórneho podporenia 1. Neodborné zásahy Ficových vlád už stáli sporiteľov miliardy, zásahy ďalších hlupákov už budú pre budúcich dôchodcov fatálne. Podpora pôrodnosti vedie naopak cez legalizáciu interupcií, liberalizáciu pracovného práva, dostupnosť predškolských zariadení a hlavne znižovanie celého mentálneho nastavenia štátu, ktorý vyháňa najtalentovanejších príslušníkov mladej generácie – ťahúňov budúcich dôchodkov. Keď sa ideologickí fanatici chytia odborných tém, výsledkom je vždy katastrofa.

Branislav Polák, Chief Inovation Officer, STARMEDIA Co., s.r.o.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal, a.s., Bratislava

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 

21 % Bonus schvaľujem, no len v prípade nulového vplyvu na II. pilier

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Vyššie dôchodky si zaslúži každý poctivo pracujúci človek. Lenže slušne a dobre vychované deti nemajú problém rodičom  v prípade potreby dorovnať 40 eurami mesačne. Na to nepotrebujú "populistov - politikov". Veď rodičia "platili deťom napríklad školy". "Populisti- politici" iba by rozdávali z cudzích peňazí, aby mali čo najvyšší príjem zo spoločných peňazí za volebný výsledok.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa, a.s., Bratislava
Určite nie, pretože v tomto prípade nejde o príspevok ale iba presúvanie finančných prostriedkov. Rodičovský príspevok sám o sebe podporujem, ale mal by byť financovaný z I. piliera, kam poistenci rovnako prispievajú. Podľa môjho názoru by to viedlo k adresnejšiemu použitiu prostriedkov, zvýšeniu spokojnosti a dokonca aj k zvýšeniu motivácie u platcov, nakoľko by mali kontrolu a priamy benefit aspoň z časti uhrádzaných prostriedkov do I. piliera. Nemuseli by tak navyše riešiť morálnu dilemu, kedy si vybrať medzi príspevkom pre rodičov a vlastným dôchodkom. Dokonca by som nad rámec základného príspevku z I. piliera umožnil aj dodatočné zvýšenie rodičovského príspevku cez dobrovoľne navýšený odvod poistenca s bonifikáciou zo strany štátu, napríklad by sa nato poskladal platca a „I. pilier“ v pomere 50:50.  Vo všeobecnosti by sme nemali v nastavení dôchodkového systému prijímať nesystémové riešenia, ktoré narúšajú dlhodobú stabilitu a zvyšujú najmä nedôveru mladých ľudí.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Spojiť rodičovský bonus s odvodmi do 2. Piliera mi príde ako neprimeraná štátna regulácia a zásah do slobody obyvateľov. Takého prístupu by sa mal štát vyvarovať a ponechať viac slobody ľudom s nakladaním svojich zárobkov. Zase sme zbytočne aktívny tam kde by sme rovno mohli nechať na rozhodnutí ľudí.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer
Rodina ako základ našej budúcnosti si zaslúži akúkoľvek podporu, hlavne v čase nastupujúcej vysoko negatívnej demografickej krivky. Avšak presmerovanie záväzku na budúcich dôchodcov je nepochopenie situácie a zahmlievanie. Tam nás čaká rovnaký problém! Ten podporí kto?!

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Je neprijateľné ustavične meniť podmienky dôchodkového sporenia v II. pilieri pre už zapojených sporiteľov.

Martin Krištoff, finančný analytik , HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Richard Lady, Co-owner a Managing director, JAS Plastik-Automotive a JP Auto

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

16 % Som proti minutiu stoviek miliónov eur na rodičovský bonus

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Nie je dostatočne zanalyzovaný vplyv takéhoto opatrenia, mám pocit, že ide len o marketingový ťah jednej z vládnych strán.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Nerozumiem celkom dobre, prečo má štát zasahovať do prirodzenej solidarity v rámci rodiny medzi rodičmi a deťmi. Ak chceme adresovať sociálne problémy, mali by sme to robiť adresne.

Peter Világi
Navrhovaná zmena nerieši kľúčové problémy dôchodkového systému. Jeho nastavenie je časovanou bombou, ktorú politici v spokojnom horizonte štvorročného volebného obdobia iba posúvaní ďalej. Rôzne PR mašle a experimenty schvaľované bez náležitej odbornej diskusie, situáciu do budúcna iba zhoršujú, aj keď môžu byť príjemným spestrením tlačovky. Bohužiaľ, potvrdzuje sa, že občan musí vziať zodpovednosť za svoj dôchodok do vlastných rúk a zabezpečiť si peniaze na starobu mimo dôchodkového systému. A týka sa to predovšetkým dnešných tridsiatnikov a štyridsiatkov.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments
Myslím si, že nie je správne ťažkú situáciu št. rozpočtu ešte viac sťažovať výdavkami, ktoré sú plošné a nie cielené na skupiny obyvateľstva, ktoré ich najviac potrebujú. Navyše, ešte aj na úkor zmysluplného a zodpovedného šetrenia obyvateľov na dôchodok v rôznych formách.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble
Je to vrchol populizmu a hlúposti

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

11 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
S ohľadom na demografické trendy prvoradým záujmom politikov by malo byť nastavenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Časté a neodborné zásahy do systému už výrazne znížili stabilitu a udržateľnosť systému, vrátane výnosov aktuálnych sporiteľov. Žiaľ, sme nepoučiteľní.

Renáta Kiselicová, konateľka, Centire
Dôchodkový systém by mal byť nastavený dlhodobo, stabilne na základe čisto odborného prístupu. Akákoľvek zmena by mala byť veľmi precízne posúdená a prepočítaná z pohľadu dlhodobých dopadov na verejné financie a objemu peňazí v systéme. Ktoré z týchto podmienok spĺňa aktuálny návrh zmien?

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Ján Majerský, managing director, Proma

9 % Určite áno, ľudia si zaslúžia viac peňazí za výchovu detí

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava