Najväčším rizikom štátneho rozpočtu je makroekonomická prognóza, ktorá je kľúčovým pilierom pri tvorbe tohto zákona roka. Je takmer isté, že krízové a pokrízové časy generujú významné odchýlky medzi realitou a modelovanou prognózou, uviedol v utorok Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Návrh rozpočtu predpokladá deficit verejných financií na úrovni 7,44 percenta. To, že vláda v budúcom roku neplánuje prijímať zásadné konsolidačné opatrenia, považuje NKÚ za dobré rozhodnutie.

„V tomto veľmi náročnom období spôsobenom nebezpečným ochorením Covid-19 je dôležité, aby vláda cielenými ekonomickými stimulmi podporovala podnikateľské prostredie a za jasných pravidiel pomáhala utlmenej slovenskej ekonomike," uviedol predseda NKÚ Karol Mitrík.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v Bratislave 10. júla 2020. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Štátny rozpočet reaguje na ochorenie Covid-19, konštatuje NKÚ

Nový koronavírus a mimoriadne bezpečnostné či ekonomické opatrenia prijímané na národnej i medzinárodnej úrovni sa podľa NKÚ môžu negatívne premietnuť do realizácie viacerých rozvojových projektov financovaných zo štátneho rozpočtu. Vláda môže zmierniť dosahy koronakrízy, okrem iného, využitím financií z európskeho Fondu obnovy. NKÚ však upozornil, že pri využívaní európskej finančnej pomoci zo strany zodpovedných slovenských orgánov existujú problémy spojené s efektívnym čerpaním eurofondov.

Najvyšší kontrolný úrad ocenil nový spôsob rozpočtovania rezerv v budúcom roku, no očakáva, že nevyčerpané prostriedky z rezerv nebudú môcť byť použité v rozpore s ich pôvodným účelovým určením ani presunuté na iné výdavkové tituly. Pri výdavkoch na mzdy zamestnancov štátu kontrolóri zasa odporúčajú, aby sa neznižovali prostriedky na účinný výkon vnútornej kontroly či vládneho auditu.

Eduard Heger
Neprehliadnite

Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2021 považuje RRZ za realistický

Parlamentných poslancov NKÚ upozornil, že v rámci výdavkov Všeobecnej pokladničnej správy (VPS), ktorá je v priamej gescii rezortu financií, sú rozpočtované prostriedky v objeme 1,7 miliardy eur, ktoré súvisia s rozpočtom iných ministerstiev. To podľa kontrolórov nie je v súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách. Táto novinka môže spôsobiť problémy napríklad v rezorte dopravy i zdravotníctva.

Analytici NKÚ vidia riziko aj takmer v sedempercentnom medziročnom znížení výdavkov na zabezpečenie prevádzky univerzít, vysokých škôl a vedenie ministerstva školstva sa bude musieť počas roka 2021 tiež vyrovnať s financovaním nákupu nových učebníc pre základné a stredné školy.