Podnikateľské prostredie sa na Slovensku v prvom polroku tohto roka opäť zhoršilo, no pokles indexu podnikateľského prostredia (IPP) je miernejší ako v minulých obdobiach. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) medzi podnikateľmi, ktorí hodnotili vplyv štátu, iných vonkajších faktorov, ale aj vplyv samotných podnikov na podnikateľské prostredie, informovala v stredu PAS. 

,,Podnikatelia svoj negatívny pohľad na podnikateľské prostredie za uplynulý polrok zmiernili," uviedol výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Hoci index opäť poklesol, miernejší prepad, aj vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia Covid-19, dáva podľa Serinu nádej, že by IPP mohol začať v nasledujúcich obdobiach rásť.

Priemerné platy pre mladých bez maturity sa pohybujú od 440 do 740 eur.
Neprehliadnite

Úvery so štátnou zárukou sú drahé, sťažujú sa podnikatelia

Podnikatelia za najväčšiu bariéru v podnikaní za prvý polrok 2020 označili zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov, spoľahlivosť, finančnú disciplínu obchodných partnerov a legislatívu upravujúcu odvody. Za nimi nasledujú byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch, výkazníctvo a výkonnosť, produktivita, ziskovosť podniku, vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva a taktiež funkčnosť politického systému v štáte a cenová stabilita.

Pozitívne hodnotenie si vyslúžila stálosť a predvídateľnosť výmenného kurzu eura a tiež vlastnú činnosť podnikov vo vzťahu k životnému prostrediu, otvorenosti a informovaniu verejnosti či vystupovaní voči obchodným partnerom.

20172501 U steel
Neprehliadnite

Sulík rozdal ďalšie dotácie. Vybrané priemyselné podniky sa môžu nadýchnuť

IPP od roku 2006 kontinuálne klesá z vtedajšej hodnoty 126 bodov s jedinou výnimkou mierneho zlepšenia v treťom štvrťroku 2010. Podľa Serinu ide o pocitový index podnikateľov. Pokiaľ neprevážia v ich ponímaní pozitíva nad negatívami, bude klesať, hoci pomalšie, aj naďalej.