V druhom štvrťroku bolo na Slovensku vyhlásených celkom 66 konkurzov na majetok dlžníkov a povolených bolo desať reštrukturalizácií. V medziročnom porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 83,33 percenta a počet reštrukturalizácií vzrástol až o 150 percent, vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

Hlavná analytička spoločnosti CRIF SK Jana Marková prisudzuje nárast počtu bankrotov dočasnej ochrane pred veriteľmi, zavedenej pre pandémiu ochorenia COVID-19. „Štatistiky konkurzov a reštrukturalizácií potvrdzujú, že v roku 2020 boli na Slovensku aj takzvané tieňové bankroty. Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi oddialila riešenie úpadku u časti týchto podnikov. Napríklad v júni bol vyhlásený konkurz na majetok troch spoločností a povolená reštrukturalizácia dvom dlžníkom, ktorí ešte vlani využívali dočasnú ochranu," uviedla Marková.

Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 206 konkurzov, čo je o 5,5 % menej než v predchádzajúcom období s 218 konkurzmi. V období od júla 2020 do júna 2021 bolo povolených 25 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 22 povolenými reštrukturalizáciami viac o 13,64 %. Od roku 2006 do konca marca 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4412 konkurzov a bolo povolených 875 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov - dlžníkov.

V júni súdy vyhlásili 30 konkurzov na majetok právnických osôb. V porovnaní s v predchádzajúcim mesiacom s 25 konkurzmi ide o 20-percentný nárast a v medziročnom porovnaní s júnom 2020 s desiatimi konkurzmi to predstavuje nárast až o 200 percent. Pre nedostatok majetku súdy zastavili 11 konkurzných konaní. Zároveň bolo začatých 44 nových konkurzných konaní, čo je o 158,82 percenta viac ako v júni 2020. V šiestom mesiaci tohto roka boli povolené štyri reštrukturalizácie.

Až 28 konkurzov bolo v júni vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z toho bolo 27 spoločností s ručením obmedzeným a jedna akciová spoločnosť. Do konkurzu sa dostala aj jedna nezisková organizácia a jedna fyzická osoba - podnikateľ. Všetky spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou boli právnické osoby podnikatelia, z nich tri boli spoločnosti s ručením obmedzeným a jedna akciová spoločnosť.