Parlament tento týždeň odmietol návrh koaličnej SNS, aby mali všetci zamestnávatelia povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu. Firmám, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, tak zostáva len dobrovoľná možnosť poskytnúť rekreačný poukaz.

Možnosť „rozhodne áno“ pri dobrovoľnosti rekreačných poukazov uviedlo 44,1 percent opýtaných, „skôr áno“ označilo 29,5 percent opýtaných a proti dobrovoľnému poskytovaniu bolo len 9,9 percent podnikateľov.

Na otázku, či súhlasia, aby rekreačné poukazy boli zavedené plošne aj na malé firmy a mali na ne nárok všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru, odpovedala kladne len štvrtina podnikateľov. „Rozhodne nie“ voči takejto zmene v prieskume označilo 53,6 percent podnikateľov, možnosť „skôr nie“ označilo 16,2 percent opýtaných.

Viacero rizík

Ak by sa zaviedli rekreačné poukazy plošne, tak podľa zamestnávateľov by to prinieslo viacero rizík. Zamestnávatelia nevylučujú, že by sa to mohlo odraziť v odmenách, mohli by byť nižšie alebo by vôbec neboli.

Malí podnikatelia tiež majú skúsenosti s tým, že zamestnanci chodia na dovolenky do zahraničia. Niektorí zamestnávatelia tiež označujú rekreačné poukazy za „biznis určitej skupiny ľudí“, čoho dôsledkom je zdražovanie ubytovania na Slovensku. Pri plošnom zavedení sa obávajú aj vážnych finančných problémov.

Z hľadiska obratu len tretina drobných podnikateľov a živnostníkov súhlasí s plošným zavedením rekreačných poukazov aj pre malé firmy, a to bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru.

Prieskum tiež ukázal, že 17,5 percent podnikateľov zaznamenalo záujem zamestnancov o využívanie rekreačných poukazov a naopak, nezaznamenalo 43,1 percent respondentov.

Inštitút príspevku na rekreáciu pre zamestnancov bol zavedený od začiatku tohto roka. Príspevok je vo výške 55 percent oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú však len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.