Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v stredu druhé kolo výberového konania na získanie 124 povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby.

Uchádzač sa z oznamu ministerstva veľa nedozvie. Pre podrobné požiadavky a kritériá si musí zájsť na sekretariát v Bratislave. Uchádzačom požiadavky vydajú v čase od 10. do 14. hodiny.

TREND.sk sa zaujímal o ďalšie možnosti získania údajov.  „Ak záujemca požiada ministerstvo o zaslanie podmienok poštou, ministerstvo mu ich zašle na doručenku,“ uviedla Martina Lidinská z komunikačného odboru.

Na otázku, či ich zašlú aj elektronickou poštou neodpovedala. Rovnako nespresnila ani to, či sa v budúcnosti budú dať podmienky nájsť aj na internete. Ministerstvo na výberové konanie písomne pozve len tých účastníkov, ktorí dané požiadavky splnia. 

„Ministerstvo doteraz nedostalo žiadny podnet týkajúci sa zmeny uverejňovania podmienok. Spôsob uverejňovania podmienok vychádza z doterajšej praxe,“ dodala M. Lidinská.

„Ministerstvo postupovalo obdobne aj v roku 2009. To však neznamená, že toto by mal byť štandardný postup. Určite by bolo vhodnejšie ak by boli kompletné podmienky zverejnené na internete,“ reagovalo Transparency International Slovensko (TIS) na otázky portálu TREND.sk.

Okrem lepšej dostupnosti by sa tým podľa neziskovky uľahčila aj verejná kontrola celého procesu.  „Je možné že podmienky sú individualizované pre každé sídlo záchrannej zdravotnej služby, avšak ani to nevysvetľuje, prečo Ministerstvo neuverejnilo kompletnú dokumentáciu na svojej internetovej stránke,“ dodáva Ján Ondruš z TIS.

Štandardne sú podmienky účasti v tendroch ľahko dostupné na internete.