Výskum uskutočnila Exeterská univerzita za použitia upraveného testu, ktorý dokáže zistiť, či v ľuďoch, u ktorých bola predtým potvrdená infekcia, zostáva vírus aktívny. Z výsledkov vyplynulo, že u 13 percent zo 176 skúmaných subjektov boli úrovne dostatočne vysoké na to, aby boli potenciálne infekční aj po uplynutí desiatich dní.

Dáta, ktoré univerzita použila, boli ešte z roku 2020, keď stále dominoval pôvodný vírus, takže nie je jasné, či výsledky možno aplikovať aj na varianty delta a omikron, keďže ich infekčnosť a inkubačná doba sa líšia, píše Bloomberg

Aké veľké riziko niekto predstavuje, záleží od faktorov, akými sú vírusová nálož, symptómy pacienta a úrovne imunity osôb, ktoré s nakazenou osobou prišli do kontaktu, vysvetlil Paul Hunter, profesor medicíny na UEA (University of East Anglia).

Výsledky prichádzajú v čase, keď veľa krajín vrátane Spojeného kráľovstva skracuje obdobie samoizolácie pre ľudí, ktorí mali pozitívny test na koronavírus, na päť dní s cieľom zmierniť nedostatok pracovnej sily, ktorá nastala v dôsledku šírenia variantu omikron.