V roku 2021 sa reálne platy učiteľov nezmenili, v tomto roku hrozí ich pokles. Vyplýva to z analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021 Centra vzdelávacích analýz (CVA), o ktorej TASR informovali analytici Michal Rehúš a Alexandra Ostertágová.

Najmenej si polepšili na konzervatóriách

Analytici z CVA konštatujú, že napriek tomu, že v roku 2021 nedošlo k plošnému zvyšovaniu tarifných platov, priemerný učiteľský plat sa zvýšil o 3,1 percenta.

„Zvýšenie spôsobil najmä nárast odmien, k čomu prispel aj štát. Ministerstvo školstva poskytlo prostriedky na jednorazové odmeny najprv vo výške 100 eur a potom 350 eur na jedného učiteľa," vyplýva zo zistení. Pri zohľadnení inflácie zostali reálne platy učiteľov približne rovnaké ako v roku 2020.

V porovnaní s rokom 2020 najviac narástli priemerné platy učiteľom stredných športových škôl (o 5,7 percenta), tvrdia analytici. Nasledovali vyučujúci na gymnáziách a stredných odborných školách (o štyri percentá). M

enší nárast bol v prípade učiteľov v základných školách (o 2,6 percenta) a najmenej si polepšili vyučujúci na konzervatóriách (o jedno percento).

Inflácia v roku 2021 dosiahla podľa slov analytikov 3,2 percenta a priemerná mzda v národnom hospodárstve vzrástla o 6,9 percenta.

Najhoršie v Bratislavskom kraji

„V porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve si teda učitelia oproti roku 2020 pohoršili," poznamenali analytici. V roku 2021 predstavoval plat učiteľov 125,7 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve, rok predtým to bolo 130,4 percenta.

„Najhoršia situácia bola v Bratislavskom kraji, kde učitelia zarábali v porovnaní s regionálnou priemernou mzdou najmenej (103 percent)," uviedli analytici.

Analytici tvrdia, že o učiteľských platoch nemajú dostatok kvalitných údajov. Poukázali na to, že nemajú samostatný údaj o platoch pedagógov. Podľa ich slov ministerstvo zverejňuje len spoločný údaj pre všetkých pedagogických zamestnancov, tými sú aj pedagogickí asistenti alebo riaditelia škôl, a preto sa platy na týchto pozíciách môžu výrazne líšiť. Analytici poukazujú aj na chýbajúce informácie o mediáne učiteľských platov.

„Priemer platov pedagogických zamestnancov tak nemusí dobre odrážať platové podmienky všetkých učiteľov," poznamenali analytici.

Podľa analytikov z CVA v roku 2022 možno očakávať zhoršenie finančnej situácie učiteľov. „Plošne sa majú učiteľské platy zvýšiť o tri percentá od júla 2022, inflácia sa odhaduje až na 8,5 percenta," dodali analytici.

Ďalšie dôležité správy

Consumer prices rise by over six percent in the southwest
Neprehliadnite

Zbláznime sa z inflácie? Je dôležité chcieť vedieť, aká bude inflácia?