Ako priblížil, sekcia cestovného ruchu MDV sa pri posudzovaní vplyvu odvetvia cestovného ruchu na HDP Slovenska opiera o údaje z Turistického satelitného účtu a Svetovej banky.

Odvetvie cestovného ruchu v SR je podľa rezortu dopravy z pohľadu strednej Európy na pomerne dobrej úrovni. „Cestovný ruch sa v Českej republike a Maďarsku podieľa na celkovom HDP v približne rovnakej výške, ako je to u nás (2,5 – 2,6 percenta). V Poľsku sa táto hodnota pohybuje na hranici takmer 2 percentá," priblížil rezort dopravy s tým, že najväčším prínosom pre HDP krajiny je cestovný ruch v Rakúsku. Tam tvorí približne 5,7 percenta.

V nasledujúcom období sa podľa MDV dá očakávať tlak na rast sektoru služieb, čo povedie k presunu pracovnej sily do odvetvia cestovného ruchu a pravdepodobne aj k zvýšeniu podielu na hospodárstve SR. Dôvodom by mal byť rozvoj nových technológií a automatizácia v priemyselných odvetviach. „V nasledujúcich rokoch sa tak predpokladá zmena štruktúry HDP v prospech služieb spojených s turizmom," poznamenal rezort dopravy. Zvýšeniu podielu cestovného ruchu na celkovom HDP Slovenska súčasne podľa rezortu napomáhajú aj prorastové opatrenia, ako sú napríklad zníženie dane na ubytovacie služby či vytvorenie príspevku na rekreáciu.