V prvom štvrťroku zbankrotovalo 1 250 obyvateľov Slovenska. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 3 636 osobnými bankrotmi ide o pokles o 65,62 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od októbra do decembra 2020 zbankrotovalo 2 745 dlžníkov, ich v prvej štvrtine roka 2021 bolo o 54,46 percenta menej. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

V januári sme zaznamenali najnižší počet osobných bankrotov za predchádzajúcich 44 mesiacov, po februárovom náraste marec priniesol ešte nižší počet oddlžených občanov. Predpokladáme, že dôvodom tohto poklesu sú vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu a prísnejšie legislatívne podmienky, keď o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

V marci bolo na Slovensku vyhlásených iba 284 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2020 s 1 150 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles až o 75,30 percenta. V medzimesačnom porovnaní s februárom tohto roka, keď zbankrotovalo 669 dlžníkov, dosiahol pokles počtu bankrotov 57,55 percenta.

Menej osobných bankrotov zaznamenala CRIF SK iba v prvých piatich mesiacoch roku 2017 a v predchádzajúcich rokoch 2006 až 2016. „Vtedy však platila iná, ešte pôvodná legislatívna úprava, a bankroty dosahovali v jednotlivých mesiacoch len dvojciferné hodnoty," priblížila Marková.

Za 15 rokov zbankrotovalo viac ako 50-tisíc ľudí

Na väčšinu marcových úpadcov bol vyhlásený konkurz, a to v 281 prípadoch. Traja dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo v marci 26 vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov - a 258 na majetok nepodnikateľov.

Súdy tiež zrušili 730 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 648 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Mario Valdes
Neprehliadnite

Pre Slovákov je stále dôležitejšie poistiť majetok ako poistiť zdravie

V marci sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali tridsiatnici s podielom 28,52 percenta, za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 24,65 percenta, pričom najviac osobných bankrotov, a to 73, bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji a v Košickom kraji, kde zbankrotovalo 51 ľudí. Naopak, najmenej bankrotov súdy vyhlásili v Nitrianskom a Trnavskom kraji, kde počet bankrotov neprekročil desiatku.

Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2021 už zbankrotovalo 50 671 obyvateľov Slovenskej republiky.