V apríli zbankrotovalo 419 obyvateľov Slovenska, čo je oproti aprílu 2020 s 963 osobnými bankrotmi medziročný pokles o 56 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v marci zbankrotovalo 284 dlžníkov, ich vo štvrtom mesiaci toho roka bolo o 47,54 percenta viac. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

„V apríli sme medzi dlžníkmi identifikovali 59 osôb bez domova, s adresou na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese. Predstavujú až viac ako 14-percentný podiel. Identifikovali sme aj 16 manželských párov a tri páry v inom príbuzenskom zväzku, napríklad rodičov s deťmi. Osobný bankrot tak v mnohých prípadoch zasahuje celé rodiny,“ upozornila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

S vybavovaním penzie vám môže pomôcť niekto, kto už na dôchodku je, ale poradia vám aj vo vašej pobočke Sociálnej poisťovne. Ilustračné foto
Neprehliadnite

Zabudnite na odchod do penzie vo veku 64 rokov. Za pätnásť rokov pribudne 200-tisíc dôchodcov

Najmenej v Bratislave

Súdy v apríli vyhlásili 414 konkurzov a piati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového počtu osobných bankrotov ich bolo 30 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 389 na majetok nepodnikateľov.

V apríli súdy zároveň zrušili 700 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 644 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 56 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi sa stali v apríli štyridsiatnici s 30,55-percentným podielom, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,25 percenta. Zároveň bolo najviac osobných bankrotov, a to 92, vyhlásených v Nitrianskom kraji. Najmenej osobných bankrotov zaznamenali v Bratislavskom kraji, kde oddlženie súdy povolili 26 obyvateľom.