Od januára budúceho roka má počet mýtnych úsekov klesnúť o takmer tretinu. Vyplýva to z návrhu vyhlášky ministerstva dopravy, ktorá sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zníženie počtu mýtnych úsekov má zabrániť tomu, aby štát v nasledujúcich rokoch platil mýtnej firme SkyToll dodatočné peniaze za prekročenie v zmluve dohodnutého počtu mýtnych transakcií. Transakcie sa totiž odvádzajú od počtu mýtnych úsekov. Čím viac je úsekov, tým viac transakcií sa štátu napočítava po prechode áut cez pomyselné mýtne brány.

V roku 2010 vyšlo štát pri súčasnom počte úsekov 1602 takéto prekročenie mýtnych transakcií na takmer dva milióny eur. Ak by sa počet úsekov neznížil, ministerstvo predpokladá, že náklady navyše za prekročenie počtu transakcií by v roku 2012 mohli dosiahnuť výšku 6 až 6,5 milióna eur. "Pričom sa predpokladá, že v ďalších rokoch by objem týchto dodatočných nákladov v dôsledku očakávaného rastu dopravných intenzít ešte rástol," uvádza sa v návrhu vyhlášky.

Znížením počtu mýtnych úsekov však štát stratí na výbere mýta. Podľa odhadov by to malo byť ročne jeden milión eur. Po novom sa totiž viaceré menšie úseky zlúčia do jedného, a tak sa počet úsekov zníži. Naďalej však platí zásada, že nákladným autám sa v prípade, že neprejdú mýtny úsek až do konca, tento nezapočítava a neplatia zaň. Po zlúčení úsekov na menší počet sa im budú odrátavať dlhšie úseky, a práve na tomto bude štát tratiť.

Zároveň náklady Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v súvislosti s nastavením a testovaním nového zoznamu úsekov sa predpokladajú na úrovni milióna eur.

"Prijatím novej vyhlášky sa tak môže čistý výnos NDS z mýtneho systému zvýšiť v roku 2012 o 4 až 4,5 milióna eur a v ďalších rokoch až o 5 až 5,5 milióna eur," uvádza sa ďalej v materiáli.

Celkový počet spoplatnených kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy ostane aj po znížení počtu mýtnych úsekov rovnaký. Existujúce úseky sa len zlúčia do menšieho počtu.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch