Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal koncom minulého týždňa správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok. Podnikateľ v oblasti hromadného doručovania mohol podľa PMÚ porušiť zákon tým, že od roku 2014 uplatňuje pri doručovaní hromadne podávaných listových zásielok neodôvodnené rozdiely v zľavách voči jednotlivým zákazníkom, uviedol v pondelok PMÚ. I keď úrad preverovanú spoločnosť nespresnil, dominantným doručovateľom na Slovensku je Slovenská pošta.

TK Slovenskej pošty
Neprehliadnite

Protimonopolný úrad uložil pokutu Slovenskej pošte za predloženie nepravdivých informácií

Správne konanie začal úrad z vlastnej iniciatívy v nadväznosti na vykonané prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok. Preverovaná firma mohla podľa PMÚ uplatňovaním rozdielov v zľavách voči jednotlivým zákazníkom znevýhodniť podnikateľov v súťaži v oblasti produkcie hromadne podávaných listových zásielok.

Protimonopolný úrad upozornil, že začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá. Podľa platnej legislatívy PMÚ za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do desať percent z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.