Protimonopolný úrad (PMÚ) SR v roku 2019 schválil 25 koncentrácií firiem, no uložil aj pokuty za kartelové dohody, zneužívanie dominantného postavenia a protisúťažné opatrenia štátnej správy vo výške niekoľkých miliónov eur. Najvyššiu, takmer trojmiliónovú pokutu dostala za zneužitie dominantného postavenia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Vyplýva to zo Správy o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2019, ktorú v stredu prerokovala vláda.

Spolu vydal úrad vlani 37 rozhodnutí, ktoré sa týkali porušení pravidiel hospodárskej súťaže a kontroly koncentrácií. Úrad v prvostupňových konaniach uložil pokuty v celkovej výške viac ako 4,2 milióna eur. Pokuty uložené v rámci druhostupňových konaní Radou Protimonopolného úradu dosiahli celkovú výšku 3,4 milióna eur.

WA 14 archív Štokholm - Na archívnej snímke z 21. mája 2020 Phelan Chatterjee pracuje z domu v Štokholme. Švédsko ešte pred začiatkom leta spustí vyšetrovanie, ktorého cieľom bude zistiť, ako krajina zvládla pandémiu koronavírusu.  Švédsko zaznamenalo viac ako 4000 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, čo je oveľa menej ako v mnohých veľkých krajinách v Európskej únii, ale približne päťkrát viac ako v Dánsku a desaťkrát viac ako v ostatných susedných škandinávskych kraji
Neprehliadnite

Pre pandémiu ľudia pracovali ešte menej, než sa predpokladalo

Druhú najvyššiu pokutu, viac ako milión eur, dostala skupina šiestich firiem za kartel pri verejných obstarávaniach na dodávky nábytku a zdravotníckeho vybavenia, ako aj dodávky odevov, obuvi a textilných výrobkov, ktoré sa realizovali prostredníctvom elektronického kontraktačného systému. PMÚ pokutoval aj samosprávy. Postih vo výške 15 000 eur dostalo mesto Šurany za obmedzenie súťaže pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. O tejto pokute ešte rozhoduje druhostupňový orgán.

Jednu z najvyšších sankcií v celkovej výške viac než deväť miliónov eur a tiež zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré PMÚ v minulom roku uložil 15 predajcom motorových vozidiel, rada úradu vlani preskúmala a rozhodla o zrušení prvostupňového rozhodnutia. Prípad sa vrátil na ďalšie konanie na prvostupňový orgán PMÚ.