Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 8,6 milióna eur za uzatvorenie kartelovej dohody pri verejnom obstarávaní na uskutočnenie prác v sektore energetiky.

Úrad pôvodne preveroval šesť firiem, pokutu nakoniec uložil len trom účastníkom konania, keďže ďalším trom firmám nepreukázal porušenie zákona. Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, upozornil v utorok PMÚ, mená pokutovaných spoločností však nespresnil.

Dodávka stavebných a montážnych prác

Úrad začal preverovať možný kartel firiem na základe podnetu od nadácie Zastavme korupciu z roku 2017. Tá upozornila na možnú koordináciu postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky.

Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky špecifického elektrického zariadenia, pričom hodnota víťaznej ponuky prevyšovala 35 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Správne konanie voči šiestim podnikateľom

V rámci prešetrovania podnetu úrad v máji 2019 v priestoroch dvoch firiem vykonal inšpekciu a na základe získaných informácií a podkladov začal PMÚ v marci 2020 správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

Pokutu úrad nakoniec uložil len trom účastníkom konania, keďže úrad v konaní vo vzťahu k ďalším trom účastníkom konania nepreukázal porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Vzhľadom na to, že jeden z pokutovaných účastníkov konania požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti, úrad uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky už len zostávajúcim dvom pokutovaným spoločnostiam.

Na Kolpašskej ulici v Banskej Štiavnici vo štvrtok spustili do prevádzky prvý balíkobox v banskoštiavnickom okrese. Slovenská pošta tak rozšírila sieť služieb na pohodlné a jednoduché doručovanie balíkov a balíkových zásielok a na celom Slovensku má už 135 takýchto balíkoboxov. Na snímke balíkobox v Banskej Štiavnici 13. mája 2021. EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla
Neprehliadnite

Protimonopolný úrad potvrdil státisícovú pokutu pre Slovenskú poštu