Parlament prerokuje vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v skrátenom legislatívnom konaní. Tento proces podporilo 86 z 97 prítomných poslancov. Cieľom návrhu zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie. Fikcia skončenia obdobia pandémie pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020, pretože opatrenia sú nastavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie

Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie
Neprehliadnite

Parlament schválil novelu zákona o prokuratúre s pripomienkami prezidentky

,,Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá neumožňuje ukončiť mimoriadnu situáciu, avšak ďalšie dlhodobejšie uplatňovanie opatrení vo finančnej oblasti, zavedené zákonom lex korona, by mohlo významne zhoršiť postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode a na svetových trhoch, mohlo by to viesť k značným hospodárskym škodám hroziacim štátu a ekonomike," zdôvodnil rezort financií. Slovenská republika, ale aj inštitúcie Európskej únie by mohli prísť o dôležitý zdroj informácií o hospodárskom stave podnikov aj celej ekonomiky. ,,Hrozil by pokles daňovej disciplíny vďaka príliš dlhému odkladu plnenia daňových povinností a hrozí aj existencia vyhýbania sa daňovým povinnostiam," predpokladá rezort financií.

Mimoriadne by sa skomplikovala aj prognóza príjmov štátneho rozpočtu a mohlo by to spôsobiť výrazné odchýlky v prognóze daňových príjmov pri tvorbe rozpočtu, čo sa môže prejaviť vo väčšom štátnom deficite a potrebe kryť potenciálne daňové výpadky konsolidáciou, a to nežiaducou formou zvyšovania daní, alebo znižovaním výdavkov štátu.

Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister financií SR Eduard Heger, premiér SR Igor Matovič a minister vnútra Roman Mikulec (všetci OĽaNO) počas 32. schôdze vlády SR 12. augusta 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Vláda vykompenzuje obciam a krajom výpadok dane z príjmov fyzických osôb

Vláda pri prijímaní opatrení predpokladala, že by pandémia mohla trvať tri mesiace, preto vyhlásila mimoriadnu situáciu a posunuli sa aj dátumy na splnenie niektorých povinností. ,,Vrátime sa do normálu. Mimoriadnu situáciu nemôžeme ešte ukončiť, ale pre účely štatistických dát vidíme, že niektoré veci sa aj v rámci ekonomiky dali do pohybu," zdôvodnil potrebu prijatia návrhu minister financí Eduard Heger (OĽANO). V prípade podávania daňových priznaní bude stanovený fixný dátum, a teda 30. september, keď skončí opatrenie týkajúce sa ich odkladu. ,,Odvtedy začne plynúť lehota jeden mesiac od skončenia mimoriadnej situácie. Od 30. septembra do jedného mesiaca je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň, teda bude to 31. október 2020," priblížil Heger. Okrem toho sa návrh zákona dotýka aj ďalších oblastí, v ktorých boli posunuté termíny na splnenie daných povinností, ale po 30. septembri sa odklady rušia. Týkajú sa napríklad oblasti správy daní, dane z pridanej hodnoty, ale aj colnej oblasti či oblasti rozpočtových pravidiel. ,,Najneskôr do 31. decembra začnú mať termíny platnosť takú, ako mali pred pandémiou," doplnil Heger.