Plánujete v druhom štvrťroku 2021 prijímať nových zamestnancov?

53 % Určite áno, máme dostatok zákaziek

Andrea Vančíková, HCS Director, Grant Thornton
Naše skúsenosti ukazujú, že investícia do ľudí sa zákonite vracia vo vyššej spokojnosti klientov a lepších výsledkoch. Investovať do „dostatku ľudí“ preto odporúčame aj v ťažších časoch.

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB
Stale prijímame nových zamestnancov.

Boris Zovčák, COO, BOOTIQ
V IT sektore je nedostatok konkrétnych pozícií kontinuálny a my nie sme na tom inak. Pozície typu developer PHP, developer JavaScript, alebo DevOps hľadáme neustále. Na druhej strane je fakt, že neplánujeme v druhom štvtrťroku rozširovať team na backoffice alebo na marketingu, tam sme naberali ľudí ešte minulý rok.

Branislav Polák, Chief Inovation Officer, STARMEDIA Co., s.r.o.
Náš biznis sa konečne začas správať „predstihovo" a my chceme byť pripravený na ešte prudší rast, ako zažívame aktuálne medziročne. Stále však objemovo nedosiahneme vrchol rokov 2015 –2019.

Branislav Šebo, generálny riaditeľ, IBM Slovensko
Sektor IT je v tejto dobe „víťazom" a dopyt po našich službách a inováciách spojených so zmenou zákazníckych zvyklostí vzrástol.

Dušan Guldan, predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ, Softip, a.s.
Počas prvej vlny pandémie sme sa prispôsobili na zmenené podmienky. Podarilo sa nám udržať naše tempo rastu, aj preto potrebujeme prijať nových kolegov.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions, a.s.
V IT vývoj nezaspal, skôr naopak.

Ivo Krpelan, CEO, PeWaS
Naša firma sa venuje chemicko-technologickému výskumu a práve v tomto roku posilujeme tím našich odborníkov v laboratóriu kvôli úspešnému  dokončeniu výskumu a vývoju nášho revolučného globálneho produktu Aquaholder.

Marek Paščák, CEO, DATALAN
Stále sme otvorení šikovným a iniciatívnym kolegom, ktorí majú záujem spolu s nami zlepšovať IT služby na Slovensku. Patríme medzi najvýznamnejších zamestnávateľov domáceho IT sektora - náš tím tvorí momentálne viac než 220 expertov na rôzne oblasti a technológie. Za prvý štvrťrok sme obsadzovali 10 pozícií a radi by sme s rozširovaním tímu pokračovali aj druhom štvrťroku. Pandémie síce zasiahla aj nás, obmedzila možnosti našich zákazníkov a stopla mnohé aktivity, no ako firma vidíme veľký priestor v oblasti digitalizácie procesov a agend. Venujeme sa intenzívnemu rozvoju vlastných produktov a zároveň návrhu nových moderných a praktických riešení, ktoré našim zákazníkom pomôžu zvládať zvýšené nároky prechodu na online fungovanie.

Marek Polic, garant projektov, KROS, a.s.
Ako softvérová firma, ktorá je na ceste prechodu do online sveta, musíme investovať. Aby táto naša transformácie išla rýchlejšie. Trend je jasný a celá situácia s pandémiou to len urýchľuje. Zákazníci chcú, respektíve potrebujú kvalitné, bezpečné online riešenia a čas ich dodania je teraz veľmi dôležitý. Určite budeme posilňovať svoje vývojové tímy.

Martin Fenčák, managing director, Peikko
Aj napriek pandémii sa nám globálne darilo rásť a rok 2020 bol pre nás dokonca rekordný a mierny rast máme v pláne aj v tomto roku. Vzhľadom na to, že zo Slovenska zabezpečujeme technickú podporu aj pre naše rastúce trhy na Blízkom Východe, v Austrálii či Južnej Afrike, posilňujeme náš tím o projektových inžinierov – statikov a konštruktérov. V slovenskej výrobe chceme v priebehu nasledujúcich troch rokov preinvestovať do rozšírenia portfólia výroby a modernizácie cca 3 mil. eur, z toho 1,2 mil. v roku 2021. Prvý kvartál je stále v plánovaných číslach a všetky tohtoročné investície sme už preto naplno rozbehli a tie počítajú aj s náborom určitých výrobných pozícií (obrábač kovov, obsluha CNC strojov, ...). U nás zatiaľ teda prevláda optimizmus, tak len aby to vydržalo...

Martin Melišek, CFO, Softec
Neustále hľadáme a prijímame šikovných ľudí pre oblasť IT a to sa nezmenilo ani počas pandémie.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International
E-commerce bude aj v roku 2021 rásť a dopyt po službách v digitálnom marketingu v B2C, ako i B2B sektore rastie.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft
Plánujeme prijímať ITečkárov, ktorí boria mITy o ITečkároch.

Michal Kviečinský, CEO MiddleCap Group
Skupina MiddleCap rastie ako na Slovensku, tak aj na zahraničných trhoch, preto v žiadnej spoločnosti z nášho portfólia nedošlo k prepúšťaniu kvôli pandémii. MiddleCap plánuje v tomto roku prijímať nových zamestnancov, lebo rozširuje svoje aktivity takmer vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia.

Norbert Kuchta, riaditeľ, Trumpf Slovakia
Ak nám naši politici nehodia ešte viac polien pod nohy ako ich už doteraz máme, radi by sme sa ďalej rozvíjali a prijali ďalších zamestnancov. Pri pohľade na dnešnú situáciu vo vláde však nevieme, čo môžeme zajtra čakať. Takto je ťažko čokoľvek plánovať.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
V našej spoločnosti stále prevyšuje dopyt po nových zdrojoch ponuku na trhu. Napriek výpadkom tržieb spôsobených krízou, spoločnosť pracuje na ich nahradení a vývoji nových produktov.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava
Každá situácia prináša aj výzvy aj príležitosti. Myslíme už dnes na to, aký bude trh o pol roka a pripravujeme sa v predstihu.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Sektoru IT sluzieb sa covid moc nedotkol, zákaziek je viac. Ťažko odlíšiť, či ide o prirodzený rast alebo rast spôsobený v dôsledku pandémie.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava
Vzhľadom na pomerne priaznivú situáciu v IT sektore a počet objednávok, plánujeme v blízkej dobe kapacitné posilnenie našej spoločnosti.

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius
Neustále hľadáme nové talenty, obzvlášť v dobe zvýšenej potreby digitalizácie.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s.
Segment telekomunikačných služieb je, samozrejme, takisto dotknutý pandemickou situáciou. Ale popri ekonomicky motivovanom utlmovaní služieb, evidujeme aj špecifický nárast dopytu po službách. Najmä posilňovanie kapacity liniek a komplexnej komunikačnej infraštruktúry, služby pre bezpečnostné riešenia, či cloud služby, predstavujú reálny rastový dopyt na trhu. A takýto trend umožňuje a aj vyžaduje kvalifikovaných pracovníkov. Tých prakticky nepretržite hľadáme na posilnenie a doplnenie tímu.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Vízie a predpoklady na rok 2021 ukazujú, že náš tím sa priamo úmerne rozrastie o niekoľkých odborníkov a právnych expertov. Čo sa týka ľudských zdrojov, v tomto si snažíme udržiavať stabilitu i napriek kríze.

Tomáš Volek, CEO, Accenture Slovensko a Maďarsko
V Accenture na Slovensku ale aj globálne zaznamenávame silný rast dopytu po našich službách, čo akcelerovalo aj nábor nových kolegov. Žijeme v ére urýchlenej digitálnej transformácie. S príchodom koronakrízy si firmy plne uvedomili, že ak chcú byť úspešné, potrebujú byť schopné poskytovať svoje služby odkiaľkoľvek, komukoľvek a kedykoľvek. Presúvajú sa tak do cloudu, pracujú na svojich digitálnych technológiách, bezpečnosti a hľadajú nové zdroje rastu. Práve toto sú oblasti, v ktorých má naša firma silnú pozíciu, vrátane Slovenska, vďaka lokálnemu technologickému centru. Zároveň sú to oblasti, ktoré posilňujeme náborom nových kolegov.

Anton Scheber, konateľ, Softec, s.r.o.
Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva, Partners Group SK
Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble
Dariusz Tomasz Bator, CEO, BILLA, s.r.o, Bratislava
Ján Kutan
Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava
Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.
Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group
Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s.
Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Radovan Pala, partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners

23 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Stále si držíme náš stabilný tím a verím, že spolu vydržíme.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak
Neplánujeme prijímať ani prepúšťať zamestnancov

Ivan Paule, partner, TPA Audit
Je možné, že nám pribudnú noví kolegovia. Jednak je určitý prirodzený pohyb v našej profesii a tiež sa nám darí získavať nové zákazky vďaka investíciám do digitalizácie našich služieb a dlhodobej práci kolegov pre našich klientov. Sme presvedčení, že každodenné úsilie o ich spokojnosť je dobrým základom pre stabilitu a rast firmy aj v neistých časoch.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Máme stabilizovaný počet zamestnancov a neplánujeme ho meniť.

Marián Christenko, generálny riaditeľ, KOSIT, a.s., Košice
V zásade tomu u nás nič nebráni. V segmente odpadov v roku 2020 k dramatickému poklesu produkcie odpadu nedošlo a teda nebolo potrebné redukovať počet zamestnancov. Dokonca sa nám podarilo mierne narásť. Ak budeme v priebehu druhého kvartálu tohto roka prijímať nových pracovníkov, bude to na úrovni prirodzenej miery plánovaného rastu, nie kvôli uvoľneniu ekonomiky v dôsledku ústupu pandémie.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Situácia je nie len stavebníctve nepredvídateľná. Zákaziek je málo. Konkurenčný tlak na ceny prác stúpa ale materiály idú prudko nahor. Za tejto situácie sa riziko pre stavebné firmy exponenciálne zvyšuje. Objednávatelia však nechcú nechať časť rizika u seba a za tejto situácie je tu hra na čierneho Petra len medzi zhotoviteľmi.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Skôr nie. Na trhu je stále veľká neistota. Ak sa ekonomika rozbehne, budeme reagovať.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Plánujeme prijať nových kolegov na nové projekty, ktoré pripravujeme v našom vydavateľstve.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Nakoľko činnosť našej kancelárie nebola zásadne zasiahnutá korona-krízou, plán prijímania nových kolegov nie je primárne závislý od tohto faktora... Vo všeobecnosti by sme radi v najbližšom čase prijali nového koncipienta.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Určite neplánujeme prepúšťať, ale aj keby nebol covid, neplánovali by sme prijímať nových ľudí.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Áno, budeme hľadať nových zamestnancov do interného vývoja produktov.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

13 % Len v prípade, ak sa rýchlo zrušia obmedzenia

Branislav Delinčák, konateľ, ARDSYSTÉM, s.r.o.
Osobne si myslím, že každá zdravá firma, ktorá bola zasiahnutá obmedzeniami potrebuje uvoľnenie opatrení, aby sa rozbehla. Následne predpokladám veľmi rýchly návrat do rastových pozícií. V prípade uvoľnenia opatrení sme pripravení nabrať nových ľudí a naplno sa opäť rozbehnúť.

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto, a.s.
Ak budú zrušené obmedzenia maloobchodu, očakávame rýchlu realizáciu odloženého dopytu. O jazdené vozidlá je v súčasnosti veľký záujem a ak bude možné predávat v otvorených pobočkách, bude predaj potrebné podporiť aj personálne.

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.
Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble
Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava
Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

8 % Určite nie, skôr plánujeme prepúšťať

Anton Šnegoň, konateľ, Battal
Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava
Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

3 % Asi áno, ale len ak sa nezavrú fabriky

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Len v tomto prípade sa dá očakávať oživenie ekonomickej aktivity v druhom a treťom kvartáli, ktoré by malo pokračovať aj koncom roka 2021.