Balík financií v Pláne obnovy a odolnosti SR by sa mohol zvýšiť o viac ako 36 miliónov eur. Prostriedky sa presunú z pobrexitovej adaptačnej rezervy, z ktorej Ministerstvo hospodárstva SR už dostalo uhradených 19,89 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na presun finančného príspevku z pobrexitovej adaptačnej rezervy do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý v stredu schválila vláda. Žiadosť o presun finančného príspevku z pobrexitovej adaptačnej rezervy musí Slovensko poslať Európskej komisii najneskôr v stredu.

„Predloženým materiálom sa navrhuje určiť, aby Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečilo presun finančného príspevku, najmä pokiaľ ide o už poskytnuté predbežné financovanie Slovenskej republike z pobrexitovej adaptačnej rezervy do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti," uviedli predkladatelia.

Pobrexitovú adaptačnú rezervu, ktorá mala eliminovať náklady pre podniky či verejnú správu vzniknuté v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie schválila EÚ v októbri 2021. Neskôr však nariadenie zmenila a umožnila peniaze presunúť do plánu obnovy. Celková alokácia adaptačnej rezervy pre Slovensko je 36,3 milióna eur. Finančné prostriedky sa mali vyplatiť formou zálohových platieb v rokoch 2021 až 2023 a formou dodatočnej platby v roku 2025.

„Cieľom pobrexitovej adaptačnej rezervy, ako aj Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je v konečnom dôsledku zmierniť negatívne vplyvy na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť," pripomenuli predkladatelia návrhu. Opatrenia, ktoré sa majú financovať v rámci pobrexitovej adaptačnej rezervy, a reformy a investície, ktoré sa majú financovať v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, môžu slúžiť na podobné účely a môžu mať podobný obsah.

Ďalšie dôležité správy

Bratislava,,Slovakia,,February,28,,2020,,Statue,On,Fence,Of,Slovak
Neprehliadnite

Eurokomisia posúdila žiadosť SR o vyplatenie miliónov eur cez plán obnovy