Na obnovu vodných tokov je z plánu obnovy vyčlenených 62,4 milióna eur. Revitalizáciou má prejsť celkovo 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava a Váh. Ukončené majú byť do roku 2026. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Vybrali viaceré úseky vodných tokov

Celkovo 48 kilometrov vodných tokov musí byť revitalizovaných do júna 2024. ,,Aktuálne je pripravovaný projekt revitalizácie prvej časti vodného toku Morava, na ktorom má byť revitalizovaných prvých 17 kilometrov od sútoku Dyje s Moravou po Veľké Leváre v jej medzihrádzovom priestore," priblížil envirorezort. Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval štúdiu, na základe ktorej sa obnova uskutoční.

,,Pre financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR sú vybraté aj ďalšie úseky revitalizovaných vodných tokov – Latorica, rameno Čéne (Tisa), bratislavský úsek Dunaja a ramená v ramennej sústave Dunaja medzi Kľúčovcom a Medveďovom," uviedlo MŽP.

Doplnilo, že na príprave obnovy riek pracuje spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Revitalizáciou sa napríklad obnovia pôvodné tvary riečnych korýt, odstránenia brehové opevnenia tokov a prepoja riečne ramená.

Obmedzili vodozádržnú funkciu riek

Ministerstvo pripomína, že vodné toky bývali na Slovensku v minulosti často umelo napriamované a prirodzené korytá riek vybetónované. Tieto opatrenia mali urýchliť odtok vody z územia a zabrániť tak vzniku povodní.

,,Umelé zásahy však výrazne obmedzili vodozádržnú funkciu riek, vďaka čomu sa z okolitej krajiny začala vytrácať voda," skonštatovalo s tým, že revitalizácie vodných tokov už sú zakotvené aj v zákone o vodách.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Tempo vypúšťaných emisií do ovzdušia sa za posledné desaťročia zrýchľuje