Balík na oživenie ekonomík členských štátov EÚ v hodnote 750 miliárd eur, ktorý v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstavila šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, bude založený na troch hlavných pilieroch.

V oblasti podpory členských štátov nový nástroj na obnovu a odolnosť vo výške 560 miliárd eur ponúkne finančnú podporu pre investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou ekonomiky a odolnosťou národných hospodárstiev.

Tento mechanizmus bude vybavený grantovým nástrojom do výšky 310 miliárd eur a bude schopný poskytnúť až 250 miliárd eur vo forme pôžičiek. Podpora bude k dispozícii všetkým členským štátom EÚ, ale bude zameraná na najviac postihnuté regióny. V rámci novej iniciatívy REACT - EU sa o 55 miliárd eur navýšia súčasné programy politiky súdržnosti, až do roku 2022. Peniaze sa rozdelia na základe závažnosti sociálno-ekonomických dosahov koronakrízy vrátane úrovne nezamestnanosti mladých ľudí a prosperity členských štátov.

Komisia prišla tiež s návrhom posilniť Fond spravodlivého prechodu až do výšky 40 miliárd eur. Ide o fond, ktorý má členom EÚ pomôcť pri prechode na klimatickú neutralitu.

Nový nástroj na podporu solventnosti podnikov

Sumou 15 miliárd eur sa posilní Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, má za cieľ podporiť vidiecke oblasti pri uskutočňovaní štrukturálnych zmien v súlade s Európskou ekologickou dohodou a pri dosahovaní ambicióznych cieľov v oblasti biodiverzity.

V oblasti oživenia hospodárstva EÚ stimulovaním súkromných investícií EK ponúka nový nástroj na podporu solventnosti podnikov, ktorý zmobilizuje súkromné zdroje na naliehavú podporu životaschopných európskych firiem v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Tento nástroj by mohol byť funkčný už v tomto roku a má vyčlenený rozpočet vo výške 31 miliárd eur. Jeho cieľom je zmobilizovať 300 miliárd eur na podporu solventnosti pre spoločnosti zo všetkých hospodárskych sektorov a pripraviť ich na ekologickejšiu, digitálnu a odolnú budúcnosť.

Komisia v tejto oblasti navrhla posilniť InvestEU, vlajkový investičný program EÚ, na úroveň 15,3 miliardy eur, s cieľom zmobilizovať súkromné investície do projektov v celej Únii. Nový strategický investičný nástroj zabudovaný do programu InvestEU má za cieľ prispieť k investíciám až do 150 miliárd eur na zvýšenie odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré sú spojené s ekologickým a digitálnym prechodom, a na zvýšenie odolnosti kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu vďaka príspevku vo výške 15 miliárd eur cez balík EÚ ďalšej generácie.

Príprava na budúce zdravotné krízy

Komisia zdôraznila, že sa treba poučiť z krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu a ponúka nový program v oblasti zdravia s názvom EU4Health. Má rozpočet 9,4 miliardy eur a jeho cieľom je posilniť zdravotnú bezpečnosť a pripraviť sa na budúce zdravotné krízy. K novým návrhom patrí aj posilnenie rescEU, mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany o dve miliardy eur.

Okrem toho EK vyčlenila 94,4 miliardy eur pre program Horizon Europe. Jeho posilnenie má za cieľ financovať zásadný výskum v oblasti zdravia, odolnosti a ekologických a digitálnych prechodov.

V tejto súvislosti EK nezabudla ani na svojich partnerov vo svete a ďalších 16,5 miliardy eur navrhuje vyčleniť na vonkajšiu činnosť, a to vrátane humanitárnej pomoci pre najviac postihnuté krajiny.

EK upozornila, že dosiahnutie rýchlej politickej dohody o balíku EÚ ďalšej generácie a sedemročnom rozpočte na roky 2021 - 2027 na úrovni Rady EÚ (členské krajiny) ešte do júla tohto roku je potrebné, aby EÚ získala silný nástroj na oživenie hospodárstva, postavila sa na nohy a konala v prospech svojej budúcnosti.